متن آهنگ Long Distance Relationships از Hadise

- 23 👁I keep a picture of you everywhere I go translate It's like my lucky charm everywhere I go translate When I can’t reach you on my cell phone When I’m feeling like I’m all alone Day after day, it’s not easy Day after day, I keep busy translate Long Distance Relationships translate I’m a thousand miles away from my baby’s cheeks And I miss you like crazy, I miss you like crazy translate Gotta hear your voice before I go to sleep translate Wanna hear you talk, wanna hear you breathe translate And I miss you like crazy, I miss you like crazy translate

Ah, ah ah ah translate Ah, ah ah ah translate Ah, ah ah ah translate Ah, ah ah ah translate If I could bridge the gap everywhere I go translate If you’d be here with me everywhere I go download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
When I leave you my heart goes numb translate When your dating, my mind has gone translate Day after day, it’s not easy Day after day, I keep busy translate Long Distance Relationships translate I’m a thousand miles away from my baby’s cheeks And I miss you like crazy, I miss you like crazy translate (More and more and more and more) translate I miss you more and more translate

(More and more and more and more) translate More, I miss you, miss you like crazy translate I miss you like crazy, miss you like crazy translate I miss you like crazy translate Ah, ah ah ah translate Ah, ah ah ah translate Ah, ah ah ah translate Ah, ah ah ah translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه