تصویر آهنگ Kafa Tutuyor از Hadise

دانلود + متن آهنگ Kafa Tutuyor از Hadise

آلبوم: Åžampiyon

👁 ٨٧Hayrola Ne Bu Sende Ki Soznsuz Hudutsuz Cesaret translate

Dilin Kemiği Olmaz Birazcık Dikkat Et

Senin Dengin De Belki Seni Arıyordur

Aklını Yalnız Bırakma Koş Ona Yardım Et

Lütfen Bi Aynaya Bak Bişeyi De Tadında Bırak

İhtimaller Malesef Sana Çok Çok Uzak

Daha Dünkü Bebe Acıdım Garibe

دانلود آهنگ Kafa Tutuyor از Hadise

Benim Gibi Rakibe Kafa Tutuyor translate

Tersimi Bilmiyo Her Topa Giriyo translate

Tereciye Tereyle Hava Atıyor

Daha Dünkü Bebe Acıdım Garibe

Benim Gibi Rakibe Kafa Tutuyor translate

Tersimi Bilmiyo Her Topa Giriyo translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Tereciye Tereyle Hava Atıyor

Hayrola Ne Bu Sende Ki Soznsuz Hudutsuz Cesaret translate

Dilin Kemiği Olmaz Birazcık Dikkat Et

Senin Dengin De Belki Seni Arıyordur

Aklını Yalnız Bırakma Koş Ona Yardım Et

Lütfen Bi Aynaya Bak Bişeyi De Tadında Bırak

İhtimaller Malesef Sana Çok Çok Uzak

Daha Dünkü Bebe Acıdım Garibe

Benim Gibi Rakibe Kafa Tutuyor translate

Tersimi Bilmiyo Her Topa Giriyo translate

Tereciye Tereyle Hava Atıyor

Daha Dünkü Bebe Acıdım Garibe

متن آهنگ Kafa Tutuyor از Hadise

Benim Gibi Rakibe Kafa Tutuyor translate

Tersimi Bilmiyo Her Topa Giriyo translate

Tereciye Tereyle Hava AtıyorDaha Dünkü Bebe Acıdım Garibe

Benim Gibi Rakibe Kafa Tutuyor translate

Tersimi Bilmiyo Her Topa Giriyo translate

Tereciye Tereyle Hava Atıyor

Daha Dünkü Bebe Acıdım Garibe

Benim Gibi Rakibe Kafa Tutuyor translate

Tersimi Bilmiyo Her Topa Giriyo translate

Tereciye Tereyle Hava Atıyor

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background