متن آهنگ A Good Kiss از Hadise

- 168 👁Ooh, ooh translate Ooh, ooh translate I can see you wanna get a taste translate And I know that you just don't wanna wait translate But baby, you gotta understand translate All the things that I want from my man translate ‘Cause you know what they say About the kiss and my baby translate You just show me what I want translate Or you'll be missing us, baby translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate You gotta know how to kiss me baby translate Don't hesitate ’cause I’m still waiting

Every woman needs a damn good kiss translate If you really win me then do it like this translate If you just wanna be with me translate Then try to listen, baby translate You show me just what I want translate Or I might be dissing you, baby translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Why hurry? Why hurry? translate Don’t you wanna get down to the good stuff Do it slowly, do it only translate If you wanna kiss me with passion, baby translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate And if you want me, baby translate If you can’t kiss, baby It doesn’t matter what you do

No, no, no, no, no translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Only with A Good Kiss can you give me like this translate Only through these lips can I move my hips translate Oh, kiss me baby translate Oh translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه