تصویر آهنگ Aşk Kaç Beden Giyer از Hadise

دانلود + متن آهنگ Aşk Kaç Beden Giyer از Hadise

👁 ٢٢٨Aşk Kaç Beden Giyer?

Aşk Kaç Beden Giyer?

Aşk Kaç Beden Giyer?

Aşk Kaç Beden Giyer?

Seversen yanılmadan, korkmadan korunmadan

Döktüğün o yaşsa da ah mah olmaz

دانلود آهنگ Aşk Kaç Beden Giyer از Hadise

Gerçeğiyse duygunun aldanışlara kanmaz

Aşk demek emek demek, vah vah olmaz

Ten taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burda der mi?

O, yabancı sözlere, yalancı gözlere, güm güm eder mi?

Bir kalp kaç defa sever

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Orda bana da var mı yer?

Söylesene sevgilim

Aşk Kaç Beden Giyer?

Her bedeni aşk sanan

Kaç tene o can değer

Aldatansa sevgilim translate

Bu oyunu kaybeder translate

Söyle hadi durma Aşk Kaç Beden Giyer?

Seversen yanılmadan, korkmadan korunmadan

Döktüğün o yaşsa da ah mah olmaz

Gerçeğiyse duygunun aldanışlara kanmaz

Aşk demek emek demek, vah vah olmaz

متن آهنگ Aşk Kaç Beden Giyer از Hadise

Ten taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burda der mi?

O, yabancı sözlere, yalancı gözlere, güm güm eder mi?Bir kalp kaç defa sever

Orda bana da var mı yer?

Söylesene sevgilim

Aşk Kaç Beden Giyer?

Her bedeni aşk sanan

Kaç tene o can değer

Aldatansa sevgilim translate

Bu oyunu kaybeder translate

Söyle hadi durma Aşk Kaç Beden Giyer?

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background