متن آهنگ Kavir Vavar از حبیب

آلبوم: Kavir Vavar

👁 ١٥٨یه درخت خشک و بی بر میون کویر داغ

توی ته مونده ی ذهنش نقش پررنگ یه باغ

شاخه ی سبز خیالش سر به آسمون کشید

بر و دوشش همه پر شد ز اقاقی سفید

شاخه ی سبز خیالش سر به آسمون کشید

بر و دوشش همه پر شد ز اقاقی سفید

زیر سایه ی خیالی کم کمک چشماشو بست

دید دو تا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

زیر سایه ی خیالی کم کمک چشماشو بست

دید دو تا کفتر چاهی روی شاخه هاش نشست

اولی گفت اگه بارون باز بباره تو کویر

دیگه اما سر رسیده عمر این درخت پیر

دومی گفت که قدیما یادمه کویر نبود

جنگل و پرنده بود و گذر زلال رود

گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره

اون درخت اما هنوزم تو کویر باوره

متن آهنگ Kavir Vavar از حبیب

اولی گفت اگه بارون باز بباره تو کویر

دیگه اما سر رسیده عمر این درخت پیردومی گفت که قدیما یادمه کویر نبود

جنگل و پرنده بود و گذر زلال رود

گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره

اون درخت اما هنوزم تو کویر باوره

Habib - Kavir e Bavarian translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background