تصویر آهنگ باران از گوگوش

متن آهنگ باران از گوگوش

آلبوم: Hajm-e Sabz (Green X)

Baaraan

👁 ٩٦باران تویی عطر تو در شبم خوش است

درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است

نقش تو را بر شیشهها نقاش باران میکشد

در جادهها پای مرا تا شهر یاران میکشد

باران ببار، باران ببار، مرا به یاد من بیار

ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

باران تویی هر قطره آوازت خوش است

خوش میزنی هر پردهی سازت خوش است

همراه من در کوچهباغ کودکی

شب قصهی آغاز و پایانت خوش است

نقش تو را بر شیشهها نقاش باران میکشد

در جادهها پای مرا تا شهر یاران میکشد

متن آهنگ باران از گوگوش

باران ببار، باران ببار، مرا به یاد من بیارببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

ارسال متن و MP3 توسط: [email protected]

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background