تصویر آهنگ Heat Waves از Glass Animals

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Heat Waves از Glass Animals

👁 ٣٣٣٨٠
امتیاز ٧.٥ از ٦٨ نظر(Last night, all I think about is you دیشب تمام چیزی که بهش فکر میکردم تو بودی

Don't stop, baby, you can walk through عزیزم متوقف نشو تو از پسش بر میای

Don't want, baby, think about you

You know that I'm never gonna lose)

Road shimmer wigglin' the vision

Heat, Heat Waves, I'm swimmin' in a mirror گرما، امواج گرما، من دارم تو آینه شنا میکنم??‍♂️

Road shimmer wigglin' the vision درخشش جاده چشمامو میزنه ( ع شدت نور)

Heat, Heat Waves, I'm swimmin' in a—

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

دانلود آهنگ Heat Waves از Glass Animals

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

Usually I put somethin' on TV معمولا یچی تو تلوزیون پخش میکنم

So we never think about you and me ما هیچ وقت راجب، من و تو فکر نمیکنیم

But today I see our reflections clearly اما امروز انعکاسمونو واضح میبینم..

In Hollywood, layin' on the screen (داره میگه انعکاس تورو روی صفحه تلوزیون میبینم)

You just need a better life than this تو فقط به ی زندگیِ بهتر از این نیاز داری

You need somethin' I can never give نکنه چیزیو بخای ک نتونم بت بدمش

Fake water all across the road آب فیک(مصنوعی)توی کل جادس (احتمالا منظورش همون توهم بخاطر گرماس)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

It's gone now, the night has come, but الان رفته، شب اومده ولی..

Sometimes all I think about is you بعضی وقتا همه چیزی ک راجع بش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

You can't fight it, you can't breathe تو نمیتونی باش مبارزه کنی، نمیتونی نفس بکشی..

You say somethin' so lovin', but تو چیزی گفتی که خیلی دوستش داشتم اما

Now I gotta let you go حالا باید بذارم بری،_،

You'll be better off in someone new شاید با ی نفر دیگه حالت بهتر بشه(دنبال حال خوبه طرفه)

I don't wanna be alone من نمیخوام از دستت بدم

You know it hurts me too میدونی ک این ب منم آسیب میزنه

You look so broken when you cry وقتی گریه میکنی خیلی شکسته بنظر میای,_,

One more and then I'll say goodbye فقط یکی دیگه (یک گریه دیگه) و بعدش من خداحافظی میکنم

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

متن آهنگ Heat Waves از Glass Animals

I just wonder what you're dreamin' of الان فقط کنجکاوم که داری چه خوابی میبینی ^°^

When you sleep and smile so comfortable وقتی خوابی و خیلی راحت لبخند میزنی :_

I just wish that I could give you that فقط کاش میشد(میتونستم) ک اونو بت بدم

That look that's perfectly un-sad اون نگاه اصلا غمگین نیست (خوشحاله)

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئنHeat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

Sometimes, all I think about is you بعضی اوقات تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

Late nights in the middle of June آخر شبا وسطای ماه ژوئن

Heat Waves been fakin' me out موجای گرما منو فریب میدن

Can't make you happier now دیگه نمیتونم تورو خوشال (راضی) نگهدارم

Road shimmer wigglin' the vision درخشش جاده چشمامو میزنه ( ع شدت نور)

Heat, Heat Waves, I'm swimmin' in a mirror گرما، امواج گرما، من دارم تو آینه شنا میکنم??‍♂️

Road shimmer wigglin' the vision درخشش جاده چشمامو میزنه ( ع شدت نور)

Heat, Heat Waves, I'm swimmin' in a mirror گرما، امواج گرما، من دارم تو آینه شنا میکنم??‍♂️

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background