تصویر آهنگ Dele Bolhavas از Giti

متن آهنگ Dele Bolhavas از Giti

👁 ٤٦دل نگو بچه بگو بلای جونم شده

یه شب اروم نداره تشنه به خونم شده

تا چشم مستی میبینه و عاشق میشه دوباره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

دل بوالهوس من، منو بیچاره کرده

همش دنبال عشقه، منو آواره کردی

تا چشم مستی میبینه و عاشق میشه دوباره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

دل بدنبال همه من بدنبال دلم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دل من مال همست اما من مال دلم

تا چشم مستی میبینه و عاشق میشه دوباره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

دل بوالهوس من، منو بیچاره کرده

همش دنبال عشقه، منو اواره کردی

تا چشم مستی میبینه و عاشق میشه دوباره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

دل بدنبال همه من بدنبال دلم

متن آهنگ Dele Bolhavas از Giti

دل من مال همست اما من مال دلم

تا چشم مستی میبینه و عاشق میشه دوباره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی دارهتا چشم مستی میبینه و عاشق میشه دوباره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

هرروزی دنبال یکی، هرشب یه عشقی داره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background