متن آهنگ Banafsheh از Gita
بنفشه بنفشه دریاکنار اومد

بنفشه بنفشه به جویبار اومد

ساقی شرابم ده شراب نابم ده

من از چشات میترسم

از اون نگات میترسم

خدا منو قربونت کنه ایشالا

اسیر دو چشمونت کنه ایشالا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

کاش تو هم حال مرا داشتی

سینهای از کینه جدا داشتی

کجا میری فلونی؟ ترسم بری و بمونی

خدا منو قربونت کنه ایشالا

اسیر دو چشمونت کنه ایشالا

بنفشه بنفشه دریاکنار اومد

بنفشه بنفشه به جویبار اومد

متن آهنگ Banafsheh از Gita

ساقی شرابم ده شراب نابم ده

من از چشات میترسماز اون نگات میترسم

خدا منو قربونت کنه ایشالا

اسیر دو چشمونت کنه ایشالا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background