تصویر آهنگ i wanna be your girlfriend از girl in red

دانلود + متن + ترجمه آهنگ i wanna be your girlfriend از girl in red

آلبوم: Chapter 1

👁 ٢٣٠٦٥
امتیاز ٨.٢ از ٢٥ نظرOh, Hannah, I wanna feel you close اوه هانا میخوام از نزدیک حست کنم

Oh, Hannah, come lie with my bones اوه هانا بیا با استخوان های من دراز بکش

Oh, Hannah, don't look away اوه هانا، نگاه نکن

Oh, Hannah, just look at me the same اوه هانا همونطور (که من بهت نگاه میکنم) نگاهم کن

I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips (Ooh) من نمیخوام دوست تو باشم،میخوام لبتو ببوسم

I wanna kiss you until I lose my breath میخوام ببوسمت تا زمانی که نفسم بند بیاد

دانلود آهنگ i wanna be your girlfriend از girl in red

I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips (Ooh) من نمیخوام دوست تو باشم،میخوام لبتو ببوسم

I wanna kiss you until I lose my breath میخوام ببوسمت تا زمانی که نفسم بند بیاد

Oh, Hannah, oh, Hannah, oh, Hannah, oh, Hannah اوه هانا ...اوه هانا...

Oh, Hannah, tell me something nice اوه هانا یه چیز خوب بهم بگو

Like flowers and blue skies مثله گلها و آسمون آبی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Oh, Hannah, I will follow you home اوه هانا، دنبالت میام تا خونه

Although my lips are blue and I'm cold با اینکه لبام آبیه و سردمه

I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips (Ooh) من نمیخوام دوست تو باشم،میخوام لبتو ببوسم

I wanna kiss you until I lose my breath (Ooh) میخوام تا جایی که نفسم بند میاد ببوسمت (اوه)

I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips (Ooh) من نمیخوام دوست تو باشم،میخوام لبتو ببوسم

I wanna kiss you until I lose my breath میخوام ببوسمت تا زمانی که نفسم بند بیاد

Oh, Hannah, oh, Hannah, oh, Hannah, oh, Hannah اوه هانا ...اوه هانا...

I wanna kiss you until I lose my breath میخوام ببوسمت تا زمانی که نفسم بند بیاد

I don't wanna be your friend نمیخوام دوست تو باشم

I don't wanna be your friend, I wanna be your bitch من نمیخوام دوست تو باشم من میخوام *** تو باشم

متن آهنگ i wanna be your girlfriend از girl in red

And I wanna touch you, but not like this میخام لمست کنم ولی نه اینطوری

The look in your eyes نگاه توی چشمات

My hands between your thighs دستام لای پاهات

Oh, this can't be real اوه، این نمیتونه حقیقت داشته باشهIt's all just a dream این فقط یک رویاست

I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips (Ooh) من نمیخوام دوست تو باشم،میخوام لبتو ببوسم

I wanna kiss you until I lose my breath (Ooh) میخوام تا جایی که نفسم بند میاد ببوسمت (اوه)

I don't wanna be your friend نمیخوام دوست تو باشم

Lose my breath (Ooh) نفسم بند بیاد (اوه)

I don't wanna be your friend نمیخوام دوست تو باشم

Lose my breath نفسم بند بیاد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background