متن آهنگ Habla Me از Gipsy Kings

- Cantos de Amor / Love Songs

- 1032 👁

موضوع: خود شیفتگی
Hablame translate como te camelo yo translate quiereme translate como te amo yo translate es un amor tan grande translate de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate es como un final y volver ayer translate quiereme translate

como te camelo yo translate quiereme translate como te amo yo translate es un amor posible translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate es como un final y volver ayer translate y ya volvera ver translate que no ya comprende translate de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate

es como un final y volver ayer translate yo se que volvera translate y no siente el amor translate de aquel amor que yo tenia lo guardaba translate es como un final y volver ayer translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه