متن آهنگ Baazi از جیدال Taham

بازی

👁 ٨٢؛[قسمت ۱: جی‌دال]؛

میاد دوباره اون آروم به پیشم

میدونه من آروم نمیشم

با دود بیشتر آلوده میشم

روشنه راهمو خاموشه این شهر

پس دوباره با نور این شمع

میخوابیم تو آغوش این شب

حتی اگه کویره قلبم

میگه میبارم بارونت میشم

تنها بودم روی ابرا اومد

گفت آدمارو رو ببین اما دورن

گفتم فرق داره من دنیام با تو

همش دچاره وهم میره رنگا تو هم

رنگا رو هم مثله بوم نلی

بمون تا صبح زوده خونه بری

آه... شب رفتو دادم باز از دستش

اون موندو تن کرد بازم ترکش

کی و کی بودم یادم رفته

باهم بخت انگار واقعا قهره

تا چند لحظه خیره به هم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

انگار آخر دنیاستو ما موندیم فقط

دیگه آدم قحطه

؛[همخوان: تهم]؛

بلدی بازی رو یا نه تازه واردی اگه تازه واردی

نیست الفبای ما یکی اگرم کاملا کاملا جا افتادی توش

واسه من جا بزار یکی چون اگه اگه اگه ببرمت مال منی

اگه ببرمت مال *** مال *** مال *** اگرم بزارم ببری مال منی

مال *** مال *** مال منی

؛[قسمت ۲: جی‌دال]؛

رنگش طلا شیشه سیاهه سریع

لیوان بعدو بعد لیوان بعدی

اسیرش نیستم وو فکر فرارم

قفسی نبودوو دیوانه پرید

نه قفسی نبودوو دیوانه پرید آه

به خودم میگم این شام آخره

اون داره میره شانسه آخره

دلش آره با منه

عاشقم شد یه شب منو زنده کرد و

متن آهنگ Baazi از جیدال Taham

یهو دیدی یه شب قاتلم شد تو دود و الکل حال من خوش

نمیشه شب پر ستارستو

آروم آروم میشه ماه من گل

حالم بده حالم بده

اون بهم میگه آدم بده

کاش تو بودی مال منوکاش میزد با من قلبت

بازم اشک چشمش امروز

نموند ازم حسش پنهون

منو اون هم بازی بودیم

بازیمون اسمش عشق بود

؛[همخوان: تهم]؛

بلدی بازی رو یا نه تازه واردی اگه تازه واردی

نیست الفبای ما یکی اگرم کاملا کاملا جا افتادی توش

واسه من جا بزار یکی چون اگه اگه اگه ببرمت مال منی

اگه ببرمت مال *** مال *** مال *** اگرم بهت ببازم بازم مال منی

اما یا میبرمت یا میبازی بم یا میبازی بم یا میبرمت یا میبرمت یا میبازی بم

میبرمت میبرمت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background