متن و ترجمه آهنگ My Myself & I از G‐Eazy Bebe Rexha

- 1036 👁
متن و ترجمه آهنگ My Myself & I از G‐Eazy Bebe Rexha امتیاز 10.0 از 1 نظر متن و ترجمه آهنگ My Myself & I از G‐Eazy Bebe RexhaOh, it's just me, myself and I اوه،این فقط منم،خودم و خودم Solo ride until I die translate 'Cause I got me for life translate Oh I don't need a hand to hold اوه من نیازی به یه دست برای گرفتن ندارم Even when the night is cold حتی وقتی شب ها سرده(حتی توی شب های سرد) I got that fire in my soul translate And as far as I can see I just need privacy translate Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty translate I just need space to do me get a world that they're tryna see translate A Stella Maxwell right beside of me translate A Ferrari I'm buyin' three translate A closet of Saint Laurent, get what I want when I want translate 'Cause this hunger is driving me, yeah translate I just need to be alone, I just need to be at home translate Understand what I'm speaking on if time is money I need a loan translate But regardless I'll always keep keepin' on translate Fuck fake friends, we don't take L's we just make M's translate While y'all follow, we just make trends translate I'm right back to work when that break ends translate Oh, it's just me, myself and I اوه،این فقط منم،خودم و خودم Solo ride until I die translate 'Cause I got me for life translate (Got me for life, yeah) translate Oh I don't need a hand to hold اوه من نیازی به یه دست برای گرفتن ندارم Even when the night is cold حتی وقتی شب ها سرده(حتی توی شب های سرد) I got that fire in my soul translate I don't need anything to get me through the night translate Except the beat that's in my heart translate Yeah, it's keeping me alive translate (Keeps me alive) (منو زنده نگه می‌داره) I don't need anything to make me satisfied (You know) من نیازی به هیچی ندارم که منو راضی کنه(تو میدونی(خودت میدونی)) 'Cause the music fills me good and it gets me every time translate Yeah, and I don't like talking to strangers translate

So get the fuck off me I'm anxious translate I'm tryna be cool but I may just go ape shit translate Say "fuck y'all" to all of y'all faces translate It changes though now that I'm famous translate Everyone knows how this lifestyle is dangerous translate But I love it the rush is amazing translate Celebrate nightly and everyone rages translate I found how to cope with my anger translate I'm swimming in money translate Swimming in liquor my liver is muddy translate But it's all good I'm still sippin' this bubbly translate This shit is lovely, this shit ain't random, I didn't get lucky translate Made it right here 'cause I'm sick with it Cudi translate They all take the money for granted translate But don't want to work for it tell me now, isn't it funny? Nah translate Oh, it's just me, myself and I اوه،این فقط منم،خودم و خودم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Solo ride until I die translate 'Cause I got me for life translate (Got me for life, yeah) translate Oh I don't need a hand to hold اوه من نیازی به یه دست برای گرفتن ندارم Even when the night is cold حتی وقتی شب ها سرده(حتی توی شب های سرد) I got that fire in my soul translate I don't need anything to get me through the night translate Except the beat that's in my heart translate Yeah, it's keeping me alive translate (Keeps me alive) (منو زنده نگه می‌داره) I don't need anything to make me satisfied (You know) من نیازی به هیچی ندارم که منو راضی کنه(تو میدونی(خودت میدونی)) 'Cause the music fills me good and it gets me every time translate Like ba-ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-da-ba (Yee!) translate Ba-ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-da-ba translate 'Cause the music fills me good and it gets me every time translate Yeah, lonely nights I laid awake translate Pray the Lord, my soul to take translate My heart's become too cold to break translate Know I'm great but I'm broke as hell translate Having dreams that I'm folding cake translate All my life I've been told to wait translate

But I'mma get it now, yeah it's no debate translate Yeah translate Oh, it's just me, myself and I اوه،این فقط منم،خودم و خودم Solo ride until I die translate 'Cause I got me for life translate (Got me for life, yeah) translate Oh I don't need a hand to hold اوه من نیازی به یه دست برای گرفتن ندارم Even when the night is cold حتی وقتی شب ها سرده(حتی توی شب های سرد) I got that fire in my soul translate I don't need anything to get me through the night translate Except the beat that's in my heart translate Yeah, it's keeping me alive translate (Keeps me alive) (منو زنده نگه می‌داره) I don't need anything to make me satisfied (You know) من نیازی به هیچی ندارم که منو راضی کنه(تو میدونی(خودت میدونی)) 'Cause the music fills me good and it gets me every time translate Like ba-ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-ba-da-ba translate Ba-ba-ba-da-ba translate 'Cause the music fills me good and it gets me every time translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه