متن آهنگ Başka Biri از Güven Yüreyi

👁 ١١(Giris) translate

Ben hataliyim - biliyorum Sevgilim translate

Cok Zarardayim - buna hazir degil Yüregim

Yok - henüz degil - Gidemezsin Sevgilim

Dur hemen gitme - buna hazir degil Yüregim

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Ah - Inanir getir sana translate

Bu kadar Günah - Dayanir mi Can buna?

Bu Uzaklik zor geliyor bana translate

Kalk gel bire bir acilar yanima translate

Nasil bir Ask Savasi kaybeden ben oldum translate

متن آهنگ Başka Biri از Güven Yüreyi(2xNakarat) translate

Seni Saran - Beni Yakan - Baska Biri Var translate

Inanamam buna Dayanamam - Gitme Burda Kal translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background