تصویر آهنگ Dancer از Flo Rida

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dancer از Flo Rida

👁 ٩٧٤
امتیاز ٤.٠ از ٣ نظرBaby girl, used ride on the metro دخترکوچولو(بیبی گرل)،از مترو استفاده میکنه

Had a dream of diamonds and stilettos من رویای الماس و رکابی داشتم

First class in Miami from the West Coast کلاس اول تو میامی از ساحل غربی

Never wanted to be homecoming queen هیچوقت نمیخواستم ملکه ی‌ برگشت به خانه باشم

Not just another girl in the *** club translate

Working hard, not a dollar's gonna miss her سخت کار کردن.هیچ دلاری ازدستش نمیده

Big, big bags, I'm gonna tip her بزرگ.کیف های بزرگ.من به اون انعام میدم!

Making sure she's gonna come home with me باید مطمئن باشم که اون بامن میاد به خونه

One money, two honey یه پول.دوتا بیبی(عزیز)

دانلود آهنگ Dancer از Flo Rida

How much can I throw? چقدر میتونم پرتاب کنم؟

And for her I can't say no و برای اون.من نمیتونم بگم نه

Oh, I won't let go اوه.اون نمیزاره من برم

I fell in love with a Dancer, Dancer من عاشق یه رقصنده شدم.رقصنده

Throwing all this cake, ooh پرت کردن این همه کیک.اوه

It's your birthday girl, I like that girl تولد توعه دختر.من این دخترو دوست دارم

I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق یه رقصنده.رقصنده

In the champagne room until the sun comes up, oh my God تو اتاق شامپاین(یه نوع مشروب) تا طلوع خورشید.وای خدای من

I'm in love, I'm in love, I'm in love with her من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق اون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

It's 3 a.m. and we're only getting started ساعت 3 صبحه و ما تازه شروع کردیم

In the cab on the way to your apartment translate

Tonight you made the killing 'cause you're gorgeous امشب تو میکشی چون تو خوشگلی

Yeah, we're gonna have a *** of a time translate

Blew hunneds everywhere like a cartoon translate

Ooh baby, I can't take my eyes off you اوه عزیزم، من نمیتونم چشم ازت بردارم

Give it to me like your mamma never taught you translate

I'll make it rain for the rest of your life translate

One money, two honey یه پول.دوتا بیبی(عزیز)

How much can I throw? چقدر میتونم پرتاب کنم؟

And for her I can't say no و برای اون.من نمیتونم بگم نه

Oh, I won't let go اوه.اون نمیزاره من برم

I fell in love with a Dancer, Dancer من عاشق یه رقصنده شدم.رقصنده

Throwing all this cake, ooh پرت کردن این همه کیک.اوه

It's your birthday girl, I like that girl تولد توعه دختر.من این دخترو دوست دارم

I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق یه رقصنده.رقصنده

In the champagne room until the sun comes up, oh my God تو اتاق شامپاین(یه نوع مشروب) تا طلوع خورشید.وای خدای من

متن آهنگ Dancer از Flo Rida

I'm in love, I'm in love, I'm in love with her من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق اون

Nothing gets me going like when she put on a show translate

Ain't ashamed to say it, I'll let everybody know translate

You don't have to say no words, you let your body speak translate

Baby I don't care, no I don't care عزیزم اهمیت نمیدم، نه اهمیت نمیدمI fell in love with a Dancer, Dancer من عاشق یه رقصنده شدم.رقصنده

Throwing all this cake, ooh پرت کردن این همه کیک.اوه

It's your birthday girl, I like that girl تولد توعه دختر.من این دخترو دوست دارم

I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق یه رقصنده.رقصنده

In the champagne room until the sun comes up, oh my God تو اتاق شامپاین(یه نوع مشروب) تا طلوع خورشید.وای خدای من

I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق یه رقصنده.رقصنده

Throwing all this cake, ooh پرت کردن این همه کیک.اوه

It's your birthday girl, I like that girl تولد توعه دختر.من این دخترو دوست دارم

I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق یه رقصنده.رقصنده

In the champagne room until the sun comes up, oh my God تو اتاق شامپاین(یه نوع مشروب) تا طلوع خورشید.وای خدای من

I'm in love, I'm in love, I'm in love with her من عاشق شدم.عاشق شدم.عاشق اون

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background