متن آهنگ World Go Round (Right Cup Remix) از Fit 2 Gym DJs

- 232 👁Its a worldwide, Sidney Samson translate Everybody knows, djs get down, translate djs make the world go round translate Im international baby, I just translate want you to know translate It aint where Ive been, its translate where Im about to go translate I dont care about the fame, I translate dont about the cash translate Im impatient baby, now give me translate dat ass translate When the shits on the system, I translate got the energy for you translate And your sister, matter of fact, translate when your cousin have a sister translate And we can make this a family translate affair, oh yeah, oh yeah translate No doubt Im focus, no doubt translate they hopeless translate Your legs theyre smoking, mami translate opened up translate Im international baby, I just translate want you to know translate It aint where Ive been, its translate where Im about to go translate I dont care about the fame, I translate dont about the cash translate Im impatient baby, now give me translate dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate Look at all this money, too much translate ass and no stomach translate

Now what you got there for me translate Every step chicks looking like translate they run it translate She has the dance go go, by the translate way she bend down low low translate I can tell she know know, exactly translate what to do translate Im international baby, I just translate want you to know translate It aint where Ive been, its translate where Im about to go translate I dont care about the fame, I translate dont about the cash translate Im impatient baby, now give me translate dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate When the s in the system, you translate already know big gonna get translate them translate Im worldwide playboy, and Im a translate world wide playboy translate Play with it, you know that its translate real translate Run through them like the translate hammers on in Brazil translate The world is mine, do sign, co die translate Im international baby, I just translate want you to know translate It aint where Ive been, its translate where Im about to go translate I dont care about the fame, I translate dont about the cash translate Im impatient baby, now give me translate dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate Just grab your purse, tell your translate girls goodbye translate

Looking like the want a piece translate of the pie translate Want a piece of the pie, wanta translate piece of the cake translate Lick it off your thighs translate Im international baby, I just translate want you to know translate It aint where Ive been, its translate where Im about to go translate I dont care about the fame, I translate dont about the cash translate Im impatient baby, now give me translate dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate You know you like it girl, you translate know you like it girl translate Now give me dat ass translate Everybody knows, djs get down, translate djs make the world go round translate Everybody knows, djs get down, translate djs make the world go round. translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه