دانلود + متن + ترجمه آهنگ Lost My Mind از Finneas

- 2092 👁You're the sound of a song and I can't get you out of my head تو صدای یه اهنگی و من نمیتونم از سرم بیرونت کنم You're the calm in the storm, you're the voice sayin', "Come back to bed" Maybe I'm just too tired to keep runnin' شاید من زیادی خستم که به فرار کردن ادامه بدم Maybe you're what I never saw comin' شاید تو چیزی هستی که هیچوقت اومدنشو ندیدم (پیشبینی نکردم) Am I in your head من تو ذهنتم؟ Half as often as you're on my mind? نصف اوقاتی که تو توی ذهنمی؟ If I don't make sense اگه منطقی نباشم Please, forgive me, I can't sleep at night لطفا منو ببخش،نمیتونم شبا بخوابم At least, not alone, not anymore حداقل تنها نه،دیگه نه Not since I found what I never went lookin' for نه از وقتی چیزیو پیدا کردم که هیچوقت دنبالش نرفتم And now you're in my head و حالا تو توی ذهنمی I must have Lost My Mind باید عقلمو از دست داده باشم

You're the scars on my skin, you're the past I don't wanna erase تو زخم های روی پوستمی،تو گذشته ای هستی که نمیخوام پاک کنم You're the words on my lips that have left but I still seem to taste تو کلمات روی لبامی که رفتن،ولی بنظر هنوز مزشونو میچشم Maybe I'm just too tired to keep lyin' شاید من زیادی خستم که به دروغ گفتن ادامه بدم Maybe you're all I ever wanted شاید تو همه چیزی هستی که همیشه میخواستم Am I in your head من تو ذهنتم؟ Half as often as you're on my mind? نصف اوقاتی که تو توی ذهنمی؟ download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
If I don't make sense اگه منطقی نباشم Please, forgive me, I can't sleep at night لطفا منو ببخش،نمیتونم شبا بخوابم At least, not alone, not anymore حداقل تنها نه،دیگه نه Not since I found what I never went lookin' for نه از وقتی چیزیو پیدا کردم که هیچوقت دنبالش نرفتم And now you're in my head و حالا تو توی ذهنمی I must have Lost My Mind باید عقلمو از دست داده باشم There's an empty space beside me (Empty space beside me) یه فضای خالی کنارمه(فضای خالی کنارم) And I'll keep it that way until you're here و من همینجوری نگهش میدارم،تا وقتی اینجا باشی (برگردی) I need you here من اینجا بهت نیاز دارم

There was a different face beside me (Different face beside me) یه صورت(آدم)متفاوت پیشم بود But I sent her away ولی من فرستادمش بره 'Cause you're not here, here چون تو اینجا نیستی Am I in your head من تو ذهنتم؟ Half as often as you're on my mind? نصف اوقاتی که تو توی ذهنمی؟ If I don't make sense اگه منطقی نباشم Please, forgive me, I can't sleep at night لطفا منو ببخش،نمیتونم شبا بخوابم At least, not alone حداقل تنها نه download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه