متن آهنگ Taskin از Fereydoun
هوای تو داره دنیامو میگیره

من از این اتفاق تازه خوشحالم

نفس های منو عطر تو پر کرده

از این احساس بی اندازه خوشحالم…

کنارت راه میرم

اوج میگیرم

کنارت عشق رنگ زندگی میشه

شروعم کن تموم واژه ها اینجاست

شروعم کن تو هرجوری بگی میشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سپردم قلبمو دست تو میدونم

که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این دنیا همین که عاشقت باشم

تصور میکنم دنیا تو دستامه

سپردم قلبمو دست تو میدونم

که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این دنیا همین که عاشقت باشم

تصور میکنم دنیا تو دستامه

کنارت راه میرم

متن آهنگ Taskin از Fereydoun

اوج میگیرم

کنارت عشق رنگ زندگی میشه

شروعم کن تموم واژه ها اینجاستشروعم کن تو هرجوری بگی میشه

سپردم قلبمو دست تو میدونم

که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این دنیا همین که عاشقت باشم

تصور میکنم دنیا تو دستامه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background