متن آهنگ Gol-E Hayahoo از Fereydoun

👁 ١٣١آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق

آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق

آهای ای گل شب بو، آهای گل هیاهو

آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو

دلم لاله عاشق، آهای بنفشه تر

نكن غنچه نشكفته قلبم رو تو پرپر

من كه دل به تو دادم، چرا بردی ز یادم

بگو با من عاشق، چرا برات زیادم

آهای صدای گیتار ،آهای قلب رو دیوار

اگه دست توی دستام نذاری خدانگهدار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خدانگهدار...

دلت یاس پر احساسه، آی مریم نازم

تا اون روزی كه نبضم بزنه ترانه سازم

برات ترانه سازم تو آهنگی و سازم

بیا برات میخوام از این صدا قفس بسازم

آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق

آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق

آهای ای گل شب بو، آهای گل هیاهو

متن آهنگ Gol-E Hayahoo از Fereydoun

آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو

دلم لاله عاشق، آهای بنفشه تر

نكن غنچه نشكفته قلبم رو تو پرپرمن كه دل به تو دادم، چرا بردی ز یادم

بگو با من عاشق، چرا برات زیادم

آهای صدای گیتار ،آهای قلب رو دیوار

اگه دست توی دستام نذاری خدانگهدار

خدانگهدار...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background