تصویر آهنگ Ghasedak از Fereydoon Foroughi

دانلود + متن آهنگ Ghasedak از Fereydoon Foroughi

آلبوم: Zendoone Del

👁 ١٠٩مرگ اون لاله سرخ

کفن خنده به روي لب بود

گرد اون آينه ها

شبح فاجعه اي در شب بود

مردن شاپرکها

دانلود آهنگ Ghasedak از Fereydoon Foroughi

کشتن قاصدکها

خبر از شومي کار ميداد

نفس اش ناله غم ميداد

آشيان رو به خرابي ميرفت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تن پوسيده گواهي ميداد

او به اين حرف نمي انديشيد

که کفن بايد برد و نفس بايد داد

و به جاي همه بودنها همه ديدنها

لحظه ها مانده به ياد

شکوه انديشه مردن در اوست

همه هستي او رفته به باد

مردن شاپرکها

کشتن قاصدکها

متن آهنگ Ghasedak از Fereydoon Foroughi

او سراسيمه بدنبال تلافي ميرفتبه دلش زخم قدمهاي *** مانده

او نداند که پي مردن خود

مي کشد هر چه اصالت باقيست

مردن شاپرکها

کشتن قاصدکها

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background