تصویر آهنگ Hadeese Eshgh از Fereshteh

دانلود + متن آهنگ Hadeese Eshgh از Fereshteh

👁 ٤٨عشق لهیب دو نگاهه نمی دونم

یااینکه حدیث یه گناهه نمی دونم نمی دونم

عشق تمنای دو قلبه نمی دونم

یا اینکه رفیق نیمه راهه نمی دونم نمی دونم

ای عشق عزیز هرچه هستی

دانلود آهنگ Hadeese Eshgh از Fereshteh

من بنده ی درگاه تو هستم

تا یک قدمی به مرگ مانده

ای عشق هوا خواه تو هستم

عشق سوال بی جوابه

تفسیر پیاله شرابه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

در سینه نشاندنش ثوابه

یا اینکه حبابه روی آبه نمی دونم نمی دونم

عشق لهیب دو نگاهه نمی دونم

یا اینکه حدیث یه گناهه نمی دونم نمی دونم

عشق تمنای دو قلبه نمی دونم

یا اینکه رفیق نیمه راهه نمی دونم نمی دونم

من عشقو رو پیشونیه بر خاک بجویم

در چهره ی عاشقان غم ناک بجویم

در چشم به اشک آمده ی مست خرابات

یا پیش فقیر دست و دل پاک بجویم

متن آهنگ Hadeese Eshgh از Fereshteh

ای عشق عزیز هرچه هستی

من بنده ی درگاه تو هستم

تایک قدمی به مرگ ماندهای عشق هوا خواه تو هستم

عشق لهیب دو نگاهه نمی دونم

یا اینکه حدیث یه گناهه نمی دونم نمی دونم

عشق تمنای دو قلبه نمی دونم

یا اینکه رفیق نیمه راهه نمی دونم نمی دونم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background