تصویر آهنگ Cheh Konam از Fataneh

متن آهنگ Cheh Konam از Fataneh

آلبوم: Sallar

چه کنم

👁 ٩٤



چکنم من چکنم من که دوستم داشته باشی

چکنم من چکنم من که ازم جدا نشی

که تو مال من بشی

چکنم من چکنم من که دوستم داشته باشی

چکنم من چکنم من که ازم جدا نشی

که تو مال من بشی

چکنم من که بدونی میخوامت

که بدونی مث جونم می خوامت

چکنمممممم

تو بگو چکنم تو بگو چکنم

از اون لحظه که تو زندگی من پا گذاشتی

منو تنهای تنها گذاشتی

غمهاتو تو دلم جا گذاشتی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

توی عمرم تو بزرگترین حادثه بودی

تو دلم قشتگترین وسوسه بودی

آخ تو چه بودی تو چه بودی تو چه بودییییییی

چکنم من چکنم من که دوستم داشته باشی

چکنم من چکنم من که ازم جدا نشی

که تو مال من بشی

چکنم من که بدونی میخوامت

که بدونی مث جونم می خوامت

چکنمممممم

تو بگو چکنم تو بگو چکنم

از اون لحظه که تو زندگی من پا گذاشتی

منو تنهای تنها گذاشتی

متن آهنگ Cheh Konam از Fataneh

غمهاتو تو دلم جا گذاشتی

توی عمرم تو بزرگترین حادثه بودی

تو دلم قشتگترین وسوسه بودی



آختو چه بودی تو چه بودی تو چه بودییییییی

چکنم من چکنم من که دوستم داشته باشی

چکنم من چکنم من که ازم جدا نشی

که تو مال من بشی

چکنم من که بدونی میخوامت

که بدونی مث جونم می خوامت

چکنمممممم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background