متن آهنگ Gooshi از فرزاد فرزین

آلبوم: Shish

👁 ٨٢خوابم میاد ولی میزنم بیرون

کف آسفالتو با قدمام میکنم بی جون

دلگیر از این بی هدفی پوچ

امشب کل خیابونارو من میخرم بی پول

یه گدا داره تو بیست قدمیم جون میده

هنوزم دستاش دراز واسه پول

تک تک ثانیه هاش داره دود میشه

آخرم میمونه یه جنازه لای جوب

تا یکی ببینش زنگ بزنه به صد و پونزده

بذارنش رو برانکارد ببرن سمت خونش

از نوع ابدیش که بستگی داره به

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اینکه اگه خانوادش پول قبر جور کرد

نیاد سرتون درد

ممکن قربانی بعدی خود شما باشین

تو او این شهر تو زرد

که همه مرد خوبن که همه پهلوونن

ولی وقتی وقتش برسه بهت رحم نمیکنن حتی سر سوزن

فکر نردبونن که ازت برن بالا بعد بکوبنت زمین

تا همیشه خود سر(خودسر) بمونن

به خیال خودشون دمشون گرمه

به فکر گذاشتن کپه روی پر غون

متن آهنگ Gooshi از فرزاد فرزین

تا خستگی بیاد از تنشون در بره

تو تن اون کس که توی تله بود مردتا وقتی غریضه هست

مریض شهر درست شبیهه جنگل

تا وقتی غریضه هست

مریض شهر درست شبیهه جنگل

تا وقتی غریضه هست

مریض شهر درست شبیهه جنگل

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background