تصویر آهنگ Mard-e-Tanha از Farhad Mehrad

متن آهنگ Mard-e-Tanha از Farhad Mehrad

👁 ٧٤با صدای بیصدا،

مث یه کوه، بلند،

مث یه خواب، کوتاه،

یه مرد بود، یه مرد!

با دستای فقیر،

با چشمای محروم،

با پاهای خسته،

یه مرد بود، یه مرد!

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شب، با تابوت سیاه

نشس توی چشماش،

خاموش شد ستاره،

افتاد روی خاک.

سایهش هم نمیموند

هرگز پشت سرش،

غمگین بود و خسته،

تنهای تنها!

متن آهنگ Mard-e-Tanha از Farhad Mehrad

با لبهای تشنه

به عکس یه چشمه

نرسید تا ببینهقطره... قطره... قطرهی آب... قطرهی آب!

در شب بیتپش،

این طرف، اون طرف

میافتاد تا بشنفه

صدا... صدا... صدای پا... صدای پا!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background