متن آهنگ Koodakaneh از Farhad Mehrad

👁 ٥١کودکانه

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذرنگی،

بوی تند ماهی دودی وسط سفره ی نو،

بوی یاس جانماز ترمه ی مادربزرگ،

با اینا زمستونو سر میکنم،

با اینا خستگیمو در میکنم!

شادی شکستن قلک پول،

وحشت کم شدن سکه ی عیدی از شمردن زیاد،

بوی اسکناس تانخورده ی لای کتاب،

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

با اینا زمستونو سر میکنم،

با اینا خستگیمو در میکنم!

فکر قاشق زدن یه دختر چادرسیا،

شوق یک خیز بلند از روی بته های نور،

برق کفش جفشده تو گنجه ها،

با اینا زمستونو سر میکنم،

با اینا خستگیمو در میکنم!

متن آهنگ Koodakaneh از Farhad Mehrad

عشق یک ستاره ساختن با دولک،

ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه،

بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب،

با اینا زمستونو سر میکنم،با اینا خستگیمو در میکنم!

بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نذری،

شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن،

توی جوی لاجوردی هوس یه آبتنی،

با اینا زمستونو سر میکنم،

با اینا خستگیمو در میکنم!

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background