تصویر آهنگ Live My Life (Jaywalker remix) از Far East Movement Justin Bieber

دانلود + متن آهنگ Live My Life (Jaywalker remix) از Far East Movement Justin Bieber

آلبوم: Dirty Bass

👁 ٤٧٤I'm gonna live my life translate

No matter what, we party tonight translate

I'm gonna li-li-live my life translate

I know that we gon' be alright translate

Yo, *** yeah, *** bass translate

Ghetto girl, you drive me cray translate

Hell yeah, *** bass translate

Yo, his beat make me go wow translate

This drink make me fall down translate

I party hard like carnival let's burn this motha' down translate

This bass make me go ache (go ache) translate

This girls circus olay translate

دانلود آهنگ Live My Life (Jaywalker remix) از Far East Movement Justin Bieber

You're that telly cake with a Cali' shake translate

I got dough, who's down to fake translate

Oh my, *** bass, oh you got it like that, I can work that bad translate

Let me get that (get your *** on the floor) translate

Oh my, *** bass oh you got that small, I can break that off translate

Let me get that (get your *** on the floor) translate

I'm gonna live my life translate

No matter what, we party tonight translate

I'm gonna li-li-live my life translate

I know that we gon' be alright translate

I'm gonna live my life translate

No matter what, we party tonight translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm gonna li-li-live my life translate

I know that we gon' be alright translate

Whoa oh, whoa oh translate

I know that we gon' be alright translate

Whoa oh, whoa oh translate

I know that we gon' be alright translate

Yo, *** yeah, *** bass translate

Ghetto girl, you drive me cray translate

Hell yeah, *** bass translate

No matter where we be at VIP, or in the C lac' translate

All we need to start it is the speakers in my chit-chat translate

I spot a couple hotties translate

Holla, we're the party, we that translate

Girl move it like Pilates translate

Put your head where you knee at translate

Oh my, *** bass, oh you got it like that, I can work that bad translate

Let me get that (get your *** on the floor) translate

Oh my, *** bass oh you got that small, I can break that off translate

Let me get that (get your *** on the floor) translate

I'm gonna live my life translate

No matter what, we party tonight translate

I'm gonna li-li-live my life translate

I know that we gon' be alright translate

متن آهنگ Live My Life (Jaywalker remix) از Far East Movement Justin Bieber

I'm gonna live my life translate

No matter what, we party tonight translate

I'm gonna li-li-live my life translate

I know that we gon' be alright translate

This is my moment tonight translate

Hell yeah we doing it right translate

So get your hands up in the air translateLike we living your life translate

This is my moment tonight translate

Hell yeah we doing it right translate

So get your hands up in the air translate

Like we living your life translate

(Like your living your life) translate

(Like your living your life) translate

(Like your living your life) translate

I'm gonna live my life translate

No matter what, we party tonight translate

I'm gonna li-li-live my life translate

I know that we gon' be alright translate

Whoa oh, whoa oh translate

I know that we gon' be alright translate

Whoa oh, whoa oh translate

I know that we gon' be alright translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background