متن آهنگ Chi Shenidi? از Fadaei

آلبوم: Adl Ep

👁 ١٠٠؛[مقدمه]؛

فدائی: ولی بعضیا بد ردنا… یارو یه روز میگه کارتن خوابیم،

یه روز میگه پولداریم... چمیدونم یه روز میگه شیطان پرستیم، فرداش میگه بسیج ایم…؛

هیچکس: دیگه والا چی بگم دیگه… معلوم نیست چی شنیدن از ما،

اصلاً از کجا شنیدن… یعنی بنشینن فقط پشت کامپیوترشون و اینور اونور یه سری چیز میز سر هم کنن دیگه…مهم اینه کار خودتو بکنی

فدائی: میکنیم… بدم میکنیم

؛[قسمت ۱]؛

چی شنیدی ها؟

اینکه شب جمعه ها تا سر صبح عشق و حال

سنگ کک و اسکناس، الکل و استفراغ

دورم پر *** *** استار به قصد استمناء

نه بسه استدلالت ریده از ابتدا

اینجا هفته تش یکشنبست

قربونت بشم پس جمعه کجا بودش

واسه مهدی (عج) دعا زوده

خوبه یارش هست تا بشه…؛

؛…تا بشه تابش لغاتم واضح تر…؛

؛…واسه خلق. ساکت اَه…؛

نبینم زر تفت…؛

؛…میدی تو بشکن…؛

؛…تصویر غلط ذهنت چون تشنم و

اراجیف تو مثل بنزین …؛

؛…فدائی، بدون ایربگ

یکی میگه قهرمان دوم

اون میگه سهس فکر چاره کن

پنجه نره سمت شیشه

خرج هفته نشه فقط حشیشت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نوحه گوش کن دهن بسته تا مغزت تمیز شه

نه اه خستم از بس مزخرف شنیدم پس مخزن…؛

؛...پُره پُره

بگید توبه کنه بدخواه فدائی قلدره

میشناسیم نه؟ عین آسپیرینم

دنبال سردردم پس حرف نزن پشتم

یهو ممکن برگردم ببینم چقد صفحه گذاشتی

احمق من نیازی به دفتر ندارم وقتی‌ مغزت تخته‌س

اصلاً بر فرض خارجم ولی‌ خیلی‌ بیشتر ازت واردم

آره من، همیشه حاضرم

اهل غیبت نیستم مثل توی خاله زنک

به درک بگذریم ببین حاجیت فیزیکدان نیس ولی حسابیه

خیالیه؟

؛[همخوان]؛

چی شنیدی ها؟ تو چی شنیدی باز؟

زر مفت میزنن آدما تو باور نکن

چی شنیدی ها؟ تو چی شنیدی باز؟

چیزی نمیدونی خودتو داور نکن

؛[قسمت ۲]؛

خاله زنکه. به درک که…؛

؛…چی میگه. شیره ولی فلکه…؛

؛…میزنه زنگ و چیزی که میخوره ترکه

حاشیه خرکه

میخواد بیاد بالا ولی جای ما تو فلکه

بچه صادقیه؟ نه

ما از دنیا میکشیم و چیزی که میکشه سرکه

متن آهنگ Chi Shenidi? از Fadaei

دولتا عنکبوت، رسانه شبکه

بپا نخوری تو گول نمک برنامه، کلکه

که میخوره به بیراهه، نمیرسی

با اینکه چیزی که میکشه اسم بشریته

که اونم یدکه

تو ذهن ملکه

شده آرزو. تلاش نباشه مثل آرد بی الکه

هستی طلبه؟ بیا قمقمه یادت نرهاینجا دهنا خشک میشن با نور جمجمه

میگه روشنفکره ولی قمپزه

گوش بکن ببین چی میگیم

فکر نکن فقط بوم بومه

دو منظورهست، فسفر مغزت میسوزه

مناسب دوردوره

میگن دور و ورم خل پره

چی شنیدی از من؟؛

گقتن ما به سینه میدیم جرعت؟ عمراً

هست این یه سیلی محکم

دشمن؟ تیم زیقیا

پیربیریا

مینویسی؟ جزوهس

؛[همخوان]؛

چی شنیدی ها؟ تو چی شنیدی باز؟

زر مفت میزنن آدما تو باور نکن

چی شنیدی ها؟ تو چی شنیدی باز؟

چیزی نمیدونی خودتو داور نکن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background