تصویر آهنگ 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) از EVERGLOW

دانلود + متن + ترجمه آهنگ 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) از EVERGLOW

آلبوم: ARRIVAL OF EVERGLOW

👁 ٢٤٩나 나 나 나나 나 나 나 나나 translate

나나나 나나나 translate

Everglow اورگلو

나 나 나 나나 나 나 나 나나 translate

나나나 나나나 translate

You 오랫동안 웅크렸던 translate

어깰 펴고 일어나봐 translate

oh 너를 가둬 숨어 있던 translate

창틀밖에 세곌봐 translate

ah 새 하얗게 물든 캔버스에 translate

ah 무지개 꿈 너를 그려볼래 translate

دانلود آهنگ 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) از EVERGLOW

잠들었던 꿈을 깨워 볼 차례 translate

눈이 부신 날들을 기대해 translate

늘 꿈 꿔왔던 너를 그려봐 translate

너도 몰랐던 널 마주 하게 되는 Time translate

이 순간을 기다린 translate

심장의 쿵쿵 떨림을 translate

더 크게 외쳐 say translate

준비가 됐어 준비가 됐어 translate

Everything Everything translate

You gotta want my Everything translate

Everything Everything translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You gotta want my Everything translate

잠든 널 깨우는 빛 translate

Bon Bon Chocolat Go up to the sky translate

Nanana Bon Bon Chocolat Nanana translate

긴장해야 할 거야 곧 다다를 그곳 translate

네가 만들 기적 translate

작은 날개로 다 turn up translate

그려 왔잖아 매일 밤에 translate

달콤한 너의 꿈을 always translate

끝이 없던 터널 끝에 숨겨둔 translate

너를 위한 세상을 기대해 translate

더 눈이 부신 빛을 따라서 translate

더 높이 날아봐 baby 그게 너야 babe translate

이 순간을 기다린 translate

심장의 쿵쿵 떨림을 translate

더 크게 외쳐 say translate

준비가 됐어 준비가 됐어 translate

Everything Everything translate

You gotta want my Everything translate

Everything Everything translate

You gotta want my Everything translate

متن آهنگ 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) از EVERGLOW

잠든 널 깨우는 빛 translate

Bon Bon Chocolat Go up to the sky translate

Nanana Bon Bon Chocolat Nanana translate

느껴지니 달콤한 꿈처럼 translate

더 아름다운 햇살 쏟아질 때 translate

더 가까워질 빛이 더 뜨거워질 꿈이 translate

함께해 together translate기억해 언제나 forever translate

Nanana translate

이 순간을 기다린 translate

심장의 쿵쿵 떨림을 translate

더 크게 외쳐 say translate

준비가 됐어 준비가 됐어 translate

Everything Everything translate

You gotta want my Everything translate

Everything Everything translate

You gotta want my Everything translate

잠든 널 깨우는 빛 translate

Bon Bon Chocolat Go up to the sky translate

Nanana Bon Bon Chocolat Nanana translate

Nanana translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background