تصویر آهنگ نوش جان از ایوان بند

دانلود + متن آهنگ نوش جان از ایوان بند

آلبوم: Noosh Jan

Noosh Jan

👁 ٦٦ای عشق *** این تو

این دل رام من

نوش جانت اگر

بردی آرام من

آی نوش جانت اگر رسوا کنی نام من

وای چه خوش میشود با تو سرانجام من

دانلود آهنگ نوش جان از ایوان بند

یا تو به دامم بکش یا بشو در دام من

با تو چه خوش میشود ای وای سرانجام من

آخ تو بزن نوش جان تا ته پیمانه را

دست تو دادم فقط این دل دیوانه را

اشک من این ژاله را

شراب صد ساله را

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آخرین پیاله را آخ تو بزن نوش جان

تو بزن نوش جان تا ته پیمانه را

دست تو دادم فقط این دل دیوانه را

اشک من این ژاله را

شراب صد ساله را

آخرین پیاله را که دست تو دادم بنوش

همه دار و ندارم به دستت برسد

این دل بی قرارم به دستت برسد

نامه بر باد نوشتم به دستت برسد

کاش دست سرنوشتم به دستت برسد

آخ تو بزن نوش جان تا ته پیمانه را

متن آهنگ نوش جان از ایوان بند

دست تو دادم فقط این دل دیوانه را

اشک من این ژاله را

شراب صد ساله راآخرین پیاله را آخ تو بزن نوش جان

تو بزن نوش جان تا ته پیمانه را

دست تو دادم فقط این دل دیوانه را

اشک من این ژاله را

شراب صد ساله را

آخرین پیاله را که دست تو دادم بنوش

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background