متن آهنگ Gheseye Zirzamin از Erwin Khachikian, The Ways, Arad Aria & Arian Naeen یاس

👁 ٨٥سالیان سال توی زیر زمین ها

با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما

روزگار ما همه شک و تردید

هی دویدیم هی زدیم تا به اوج رسیدیم

از تموم دردا توی سرما و گرما

پلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا آسمون ها

دستای ما خالی مغرور اما

فدا کردیم ما خواب شبارو واسه آرزوها

در نزن که بازه در

واسه حرفای تازه تر

سواره کلمات بشیم کم کم

اگه پایه ای بشین ترکم

دربست بریم به مرکز که

مرحم بدیم به هر زخم

هر کس که سیره از درد

و پس حرکت به زیر هم کف

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

چپ و راست به هر در زدیم

سبک رپ و راکرو از دست ندیم

مثل برق و باد و از هر طریق

درد و رنج مارو هرکس ندید

میدونی که کسی پشت ما نیست

واسه دستگیریم این مژدگانیست

پس میشه رشد ما ریسک

ولی اینا مانع رشد ما نیست

مغزم سراسر تو فکر نو

نبضم هماهنگ با مترونومو

تو میبینی دستم میکروفونو

خوب میخونم این و رو ریتم تندو

هوو اینه سلاحه دستم

و میاد از سینه صدای خستم

وقتشه همه با هم یکی بشیم

حرف قلب و راحت بگیم

متن آهنگ Gheseye Zirzamin از Erwin Khachikian, The Ways, Arad Aria & Arian Naeen یاس

زندگیمون و روی ساز میرقصونیم

به هر دلیل به هر کجا که بخوایم میبریم

پا به پای ترس بین راه آسمونبه هر دلیل به هر کجا که بگی سر زدیم

از تموم دردا توی سرما و گرما

پلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا اسمون ها

دستای ما خالی مغرور اما

فدا کردیم ما خواب شبارو واسه آرزوها

سالیان سال توی زیر زمین ها

با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما

زندگیمون و روی ساز میرقصونیم

به هر دلیل به هر کجا که میخوایم میبریم

قصه های دردهای ما پایانی نداره

اما پاکی دستهای ماست که اوج و میاره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background