متن آهنگ حق از ارشاد

Hagh

👁 ٤٣از اینجا به بعد بحث ویرونیه

از اینجا به بعد قلب زندونیه

از اینجا به بعد حال من ناخوشه

از اینجا به بعد صورتم خونیه

فدای دو چشمون چون الماست

اون زیبایی بی حد و اندازه

تو بودی فرشته ی این دنیایم

کجایی کجاست اون بال پروازت

بازم شب شد و باز غما اومدن

بازم اشکا میریزه رو صورتم

تو بودی شدی شرم رو پیشونیم

تو بودی که راحت شدی دور ازم

بازم غصه ها حمله ور شد به من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

به یه غم رو دادی تو به خورد من

کجایی یکی خورده حق منو

حق من تو بودی تو را برد دلم

رفیق آتیش داری آتیشم ازش کشیدم از زندگی

من آشفتم یه نمه درموندم رفت و پشت سرش پشت در موندم

از لیست همه ام که خط خوردم

اون کشتش و روانیم کرد کلا

نه دیگه به هیشکی اعتماد نی

امون از سنگای اشتباهی

کاش کور و کر بودم نمیدیدم و نمیشنیدم

حرفایی که هی پشتت هست و اینا دارن به کی میگن

به من که باهات زندگی کردم موهامو باهات هی سفید کردم

متن آهنگ حق از ارشاد

به زبون میگفتی دوست دارم از کارات من اینو حس نمیکردم

ولی بازم ول نمیکردمت چرا

ههبازم شب شد و باز غما اومدن

بازم اشکا میریزه رو صورتم

تو بودی شدی شرم رو پیشونیم

تو بودی که راحت شدی دور ازم

بازم غصه ها حمله ور شد به من

به یه غم رو دادی تو به خورد من

کجایی یکی خورده حق منو

حق من تو بودی تو را برد دلم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background