متن آهنگ Tasmim (تصمیم) [feat. Khashayar] از عرفان

آلبوم: Hamishegi

👁 ١٠٧بازم تنگه دل همه ، این آهنگ دل منه // اینا زهر اهریمنه ، که قاتله شهر منه

باعث قهر همه ، همش باشن نٔشه همه // هر چه بکشن باز کمه ، هر چه بکشن باز غمه

خدا منو با خود ببر، آشفته ام // دنیا زمین زده یه ضرب، مارو بگم

نیستش اصلا نازک دلم، آخه چقدر // آره لام تا کافو بیلافو تعارف حالا با تو بگم

توشم فقط کلیآیس ،کلیدل و کلیخایس // کلیعشق و کمیمایس ،کلیفکر و کمیحاجت

کلیکار و کمیفایدس ،اگه کارمون بیفایدس // سالهای سال به بیهودگی کردیم عادت

هشت سال برادرام کفن ،میلیون میلیون دادیم جسد // حالا خفن پای خطن ، پای منقل پای عمل

همه تو و ما و منن ، همه توی ماه و مهن // از خانه تا گور سفر، زنده به گور همه خفن

ولیاز امید میخونم چونکه دنیام دسته منه // جادهام رو میدونم آره میچسبم بهش مثله کنه

قسم آخری که میخونم بازم حرفه منه // قسم آخری که میخونم ساز مرگ منه

اولش تصمیم، تا نشیم تسلیم // رو پات برخیز، قائل نشیم تبعیض

اینه زندگیحالا هیبگی // ولیبیهودس

مثله اینه به ما، میگن بمیری اشک نیست // فرق حقیقت و دروغ نمیدی تشخیص

خوب نگاه بنداز به زندگیت چونکه // فرقینداری هستییه زندهٔ مرده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دیگه زندگیم همه غم توش آره // تنها چیزی وقتیغم کمه توش ساز

میگین ایران ما، ایراد ماست هر روز آخه // شما میزنین و میکشین بدجور، آره

پس حق اون داره، که مجنون باشه // بایست بدونی که واسه تو و من جون داده

آدم سخت پوست باشه، باید دیوس باشه // نٔشه مایوس، تا اخرت چند روز راهه

تو چشمم مثله تیتره هر روزنامه // چون فحش میدم میگن خشی کمبود داره

مگه اسگله مثله شما محدود باشه // میره میگه میرسه بهش هر جور باشه

تلاش فهموندن به شما مثله اینکه حیفه // مثله چشمه گدا به یک سکهٔ گرده

داش ایرانیم ، تو خاکشم میمیرم // عمراً کل دنیا بتونن خوابش و ببینن

اولش تصمیم، تا نشیم تسلیم // رو پات برخیز، قائل نشیم تبعیض // اینه زندگیحالا هیبگی // ولیبیهودس

مثله اینه به ما، میگن بمیری اشک نیست // فرق حقیقت و دروغ نمیدی تشخیص

خوب نگاه بنداز به زندگیت چونکه // فرقی

نداری هستییه زندهٔ مرده

یک روز دنیا رو کولمون ، حالا فصله رکودمون // غیره حرفه جنگ و اتم دیگه پاکه وجودمون

متن آهنگ Tasmim (تصمیم) [feat. Khashayar] از عرفان

از خبره دروغشون، باور کنم کدومشون // یاور من کدومتون، آره میاد غروبتون

میگین ما یه قوم وحشی، قومی تروریست و نحسیم // با عزرائیل عهدی بستیم ، تا تو هستینشیم تسلیم

حالا قوم پونصد ساله، واسه ما سالار // همه دنیا پا میزاره، از خود سرباز جا میزاره

از آزادی و تاریخ و از دین ما بیزاره // ولیایثار ما نمیذاره، ایران به ما دلیدادهایران ما ، ویرانه تا شیران ما به این حالن // ایران ما ، ویرانه تا پیران ما به این خوابن

آره بگو نمیخوابم ، آره بگو نمیزارم // بگو با اون نور چند هزاره همیشه میتابم

بگو با اون زور و هر فشارش همیشه میسازم // بگو از اون دورها در کنارش همیشه میمانم

اولش تصمیم، تا نشیم تسلیم // رو پات برخیز، قائل نشیم تبعیض // اینه زندگیحالا هیبگی // ولیبیهودس

مثله اینه به ما، میگن بمیری اشک نیست // فرق حقیقت و دروغ نمیدی تشخیص

خوب نگاه بنداز به زندگیت چونکه // فرقینداری هستییه زندهٔ مرده

بازم تنگه دل همه ، این آهنگ دل منه // اینا زهر اهریمنه ، که قاتله شهر منه

باعث قهر همه ، همش باشن نئشه همه // هر چه بکشن باز کمه ، هر چه بکشن باز غمه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background