تصویر آهنگ شستشو از عرفان

متن آهنگ شستشو از عرفان

آلبوم: Erfan Singles, Vol. 1

Shosteshoo

👁 ١٠٥هنوز خون رو چنگامه بدنم می لرزه

میگم قتل کاره ساده ای اگه بی ارزه

واژه ی گمنام برای گوش های نا بالغ

چندین لحظه فرصت میخوام بگم داستان خالق

با بیت های اول کوبیدم پام رو زمین

مقصدم شده بود قله های شعر نوین

معما روشن بود اسیر سر من بود

سوال درک بقیه زنجیر دست من بود

پا به پا سرم و دلم تو شک و تردید

همواره نگران که کی نفهمید کی فهمید

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ماه ها تو حبس دیگه قدم جلو رفت

پیش لکنت و مکث تیغ قلم فرو رفت

همراه با نقل سهراب که چشمها رو باید شست

نظرات صادقانه ی خودشه به من گفت!

با بارونی از چشمهام دلم رو شستم

انعکاس شستشو رو با قلم نوشتم

بالا پایینای شبا چاشنی شعره منه

خاطرات خوب و بد آشتی قهر و غمه

تا ابد توی غصه هر کی مونس من شد

متن آهنگ شستشو از عرفان

شوم به شوم کنار تنم تو جبهه ی جنگ شد

از تو فکر و شعرم نمیمونه قایققلب هامون می تپند با هم از راه موسیقی دائم

بدون تکیه گاه تو نمیشد چونکه!

این ساقه شکسته ست و نمیرسیم به غنچه

چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background