تصویر آهنگ Nakhastam از عرفان Amir Farjam

متن آهنگ Nakhastam از عرفان Amir Farjam

آلبوم: Hamishegi

نخواستم

👁 ١٥٩آه...رفتنت من ديوونه رو بدتر کرد

هر لحظه تن بي جونمو کرد سرد تر

از همه قلب اين ويرونمو ترد کرد

بسمه ديگه نميتونم من هرشب

از خوااااااب ، بپرم از عرق خيس

فرياااااد ، بزنم چرا پس نيست ؟

پروااااز ، همراه باد وحشي

داد به باااااد ، اين چند سالو...

هر دم هر وقت خندمو ديدي

اخممو اشکمو خشممو ديدي

حرفو شنيدي ، پاش موندي تا قلبو رسيدي

آه...نديده کس ديگه ، رپ لعنتي بسته

هرچه دره ديگه , کس تو قلبش هرگز نره ديگه

هر کي سمتش ميره اينو بهش ميگه...

ميخواي بشي مال من ؟ جالبه کار من ؟

ولي نشي عاشقم ، چون من مسافرم

همين فردا عازمم ، موندن محاله پس

فکر کن خواستي حالا يه شب ميشه بشي مال من

نخواستم ... هرچي کشيدم بسه ديگه

نخواستم ... دائم کلافه خسته ديگه

نذاشتم ... جايي براي قلب ديگه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من آخر ، بايد رها شم

نباشم ... واسه حوادث من تکيه

فردا شب ... کی میدونه که دست کيه ؟

پس با من ... بيا بريم به سمت ديگه

من آخر ، بايد رها شم

من آرومم ، ولي قانونا"

من داغونم ، آره داغونم

چشام بارونن ، زندگيم وارونست

بذار برو نکن بازي با جونم

حالا هر جا پا ميذاره ، يه يادگار از تو داره

عرفان عجب حالي داره...آره...

نه شاده نه بيماره ، نه خوابه نه بيداره

آره ماله خاطرات سه چار ماهه...هاره هاره

نخواستم برم هستم من هنوز به يادت

وحشت دارم از نبودت ، سه ماهه...

حالا يه خواهش ، بگو يه خوابه ... بگو يه خوابه...

من خواستم بگم همه چيم بودي تو اين سه ساله

از دست دادم همه چيمو چه ساده

حالا يه خواهش ، بگو يه خوابه ... بگو يه خوابه...

متن آهنگ Nakhastam از عرفان Amir Farjam

معلومه که ميخوامت ، کيه بهتر از تو واسه من

انگار خالق ، مارو پيچيده از خاک هم

خيلي ساده ، به اين دنيا ميگم عاشقم

ولي نميذاره ، دلم برم من به راه قبل

که دوباره يکي به دو ، که کي بت گفتکه چي بت گفت ، نميشه خوب بريم جلو

وقتي که تو اکيپ تو ، نيست کسي با حسي به تو

عشقي به تو فکري به تو ، فکري بکن نيست کسي با چشمي که ببينه تورو

آره ... بمون دوسال پاش ، ميري دانشگاه

ميشي عاشق باز ، منم پا به پات

از اين دورا به ياد تا ، برم از اين دنيا پا به خاک

آره هستيم تو راه ما دوتا ، نيا سر راه

کس تو قلبش نره هرگز ، هرکي سمتش ميره ديگه اينه حرفش :

ميخواي بشي مال من ؟ جالبه کار من ؟

فکر ميکني واقعا" جالبه واسه من ؟

چي شنيدي راجبم ؟ که فاسده جامعم ؟

که زندگيم فاجعست ، بعد پرواز اون قاصدک...

[Hook] translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background