تصویر آهنگ Jaddeh feat. Afra & Khashayar از عرفان

متن آهنگ Jaddeh feat. Afra & Khashayar از عرفان

آلبوم: Az Khaneh Ta Goor

👁 ٨٤یادمه میگفتن از این راه نون شب نمیخوری

نمیدونن این کار از نون شب برام مهم تره

وقتی خودت میدونی

غیر تو هیچی نمیتونه جلوتو بگیره

اگه منتظری کسی واست در رو باز کنه

حالا حالا ها علافی

اولش سخت بود

هزار شرط بود

میخوای همه بشنون از رادیو پخش زود

خفه و نئشه از دود

تشنه پول

از این غزل تا شعر بعدی مایوس

جاده معلوم

کارم هم همیشه از بقیه سر بود

صدام بم بود

زیر فشار زخم زبون همه کم کم کمرم خم بود

رفیق چند سال دشمن تو چند روز

غریبه یهو میشه رفیق و همخون

قدم به قدم جلوم یه سد بود

شکستم تک تک سیل من زود

ولی هنوز مجنون اندوه

شب پر ستاره نور من کو

پس نور من کو

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

پرسن چرا توی صحنه نیستم

چرا خفه چرا پشت می ایستم

شعرا شاهکار چرا چرک نویسن

چیستم کیستم و محل زیستم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از غرب میخونم تا شرق بدونه

از درد میخونم همدرد بخونه

برا غرب زده یا زده از غرب

آرزو به دلای اینور مرز

افکار همه به چپمه

افراد شصتم به همه

رپ نه درد دلمه

بغضم هم برا کیش و کشورمه

نامه برا چشم مادرمه

آره این باورمه

که بد جوری لالیم توی غربت

اما نوبت عرفانه برا صحبت

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

بس که دل داغ داره

بس که دل داغ داره

بس که دل داغ داره از نوک خودکارش

شعله میباره میسوزه تا راه وا شه

بازتاب کل وجودم

خواستار روحم

خوب میدونی کی صاحبکاره

میگی مث بقیه م کجاش آخه

با همه چی آره با جون قمار آخه

چهار تا آس زیر دستم

از شاه نمیترسم

با همه چی ساختم تا همه چی ساختم

متن آهنگ Jaddeh feat. Afra & Khashayar از عرفان

از جون بزار مایه چند هزار آیه

زیر سقف کج رپ چند هزار پایه

آره که شاهکاره

نه بابام ویلا تو شمال داره

نه بیرون شهر کنار تو باغ داره

نه به کس تو تلویزیون باج داده

نه زنگ زده که عرفان چه حال داره

عرف هرچی داره از قواش داره

سنگینی یه ملت رو رو دو پاش داره

کی میخواد سر راش باشه تو باش باشه

کی میخواد همراش باشه راه جلو پاشه

با منخود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده

با من

خود رو یافتن

خود رو ساختن

جاده م شده.....

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background