متن آهنگ Intro (مقدمه) از عرفان

آلبوم: Hamishegi

👁 ١٠٢بالاخره بعد دوس سال اومدیم

خیلی زود تر از این حرفا منتظرت بودیم

ولی خوش اومدی

میخونه اون شبیه کی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

هیشکی اخه یعنی که چی؟

یعنی که هیچ فیلمی مثل همیشگی ندیده ایم

تصویر صاف تر از هر شیشه ای

تفسیر دهر در هر زمینه ای

متن آهنگ Intro (مقدمه) از عرفان

نکردم دریغ از بازی با کلمات من دقیقه ای

البوم همیشگی کاغذ کاربون همیشگینه فقط برا رپ برا رسیدن به هرچی بخوای هرچی بگی

همیشگی، همیشگی، همیشگی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background