تصویر آهنگ Char Dasto Pa از عرفان

متن آهنگ Char Dasto Pa از عرفان

آلبوم: Hamishegi

👁 ٩٠آه آه آه...

مود خوبه ، چرا چار هفته توريم

بوم بومه ، نور و صدا چار شنبه سوري

ميگه ديره ، برو بالا چار پنج تا زوري

سینه سوخت ، ماها چار فصلو جوريم

ميگي چيه پوشيدي ؟ بابک وثوقي

ستاره مثه ما ديدي ؟ ما تک گروهیم

ميخواد بگيره زودي بام عکسو زوري

يه باره تا رسيديم چارصد تا دوربين

حالا بدناي خفنه که قدمه به قدمه

بغلمه قبل اينکه بگم من يه کلمه

اي واااااااي...آويزون از دست دوباره

ناميزونه بد ، از بس خماره

پايه ي خط ، پس پا ميده بد

حالا تا ميتونه بد فک زد دوباره

نميدونه نميدم من شماره

نميدونه کمي وقت هست ، خلاصه

اگه ميتونه بمونه ؟ شب هست اتاقش

اگه نميتونه خونه در بست ، خدافظ...

اگه داري با ما مياي ، حال داري بياي...بيا بريم ديگه نکن ناز واسم

هر چي که بخواي لام تا کاف داريم...ميدوني که واست دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

خوب ميدوني که آخر .... امشبو هستي با من

برو دوستتو ببوس ، در گوشش بگو نگرانت نباشه هستي با من

انقدر خوبم دافي مياد چار دستو پا

برنامه خشي بعد شام هست کجا ؟

صاف رخت خواب ، چهارده فشار

صبح گيج پاشي بگي : هان...من کجام ؟

توي بار اومدم از شانسم دو بار

زير نافم داد زد : وااااي من خداااااام

خوشت اومده ؟ خيسه ، تميزه ، گيجي ؟

ميگي ماه عسل بريم جزيره فيجي ؟

بابا اسکلي مگه واسه امشب بودي

تحفه اي نيستي واسه يک شب خوبي

ميگي فيجي دو دقيقه پيش تو شمشک بودي

خوب معلومه ميترسه اس مگولي

داري کم کم ميريني تو حس بدجوري

بدون فقط پارتنر بر سکسم بودي

بدي يه کم سوتي ، ميشه چشمم خوني

سيکتير بابا مثه اشک بودي

متن آهنگ Char Dasto Pa از عرفان

اينم اخبار دافي ، ميخواي شب بام باشي

بيا همرام ، اگه ميخواي تنها باشيم

اخلاقو ميدوني ، با ما سر و کار داري

پس خوب ميدوني که شايد سر کار باشي

من و خشي باز لشيم آره دم بار پاتيل

مستم آرومم ولي خشي باز قاطيلاشخورا دور دافا مثه کفتار داشي

دافا مارو ميخوان ، باشون شب کار داريم...

دافي ميخوام صبح بذاري نيمرو رو تختم

سگ نباش ، اخلاق ديروزو هستم

هي غررر نزن دارم ميشم ديوونه کم کم

با هم نيستيم هميشه مثه ميلو و تن تن

بيرون برف هست ، منم سردم //تنها يه صدا ميشنوي اونم صداي تختم

پس بيا ، در بيار خوش باشيم با هم

بخواي چس باشي نيستم ، صبح پاشي با من

ميخوام تو ، توم ميخواي من ... ودکارو بريييز توي ليوانم

آتيشتو بذار لب سيگارم ... دافي با عرفي و خشي..چيکاااااااار کرررررد

[Hook] translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background