متن آهنگ Az Mast Ke Bar Mast (از ماست که بر ماست) از عرفان

آلبوم: Hamishegi

👁 ٩٥هرجایی که باشی، تو باس بدونی داشی ک

اگه بخوام نباشی، خلاصی، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

هرجایی که باشی، تو باس بدونی داشی ک

اگه بخوام نباشی، خلاصی، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

بابا این کار چیکار به مغز من داره؟

این چیه بابا اینو کی دست من داده؟

میگن رپکنه گفتم هستم من پایه

میگن رپ مده خوب من دستم سرمایه

تکستو من زدم، بیتشو بچه همسایه

یه کم خز شده ، میبخشید بد شده

نمرت رد شده وقتی خط من باشه

بگیر عکسمو نره یه وقتی از یادت

چونکه عرفان ، خداست رپر اصفهان

ولی انگار تو باز میکنی انکار

ولی چی ؟ اشکال نداره امسال

میرم بالاتر حالا من تو هم کلافه ای وااای

شناسنامه نداره اداره ثبت احوال

علاقه نداره بهانش سخت افزار

صدام ادامه داره تا تهش، دست بردار

شب شکن رپ ، یه خواب وحشتناک

هرجایی که باشی ، تو باس بدونی داشی که

اگه بخوام نباشی، خلاصی، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

هرجایی که باشی، تو باس بدونی داشی ک

اگه بخوام نباشی، خلاصی، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

از ماست که برماست ، اگه نشدی

سوار ابرا ، بدون نداری

تو بال پرواز ، یا که نداری

سواد رپ ساختنو ، نداری

علاقه اندازه ، که تو بشینی

تمام شب پاش ، یا که ببینی

جواب فرداش ، خواب خوابی و

سرابه فردات

حالا اینا

الا بلا علیهم آرزو

انا لله الیه راجعون

سنگ قبرم ، بریزن خاک به روم

بلکه بعد مرگم شما بدین حال بشون

آه الا بلا علیهم آرزو

انا لله الیه راجعون

سنگ قبرم ، بریزن خاک به روم

بلکه بعد مرگم شما بدین حال بشون

هرجایی که باشی ، تو باس بدونی داشی که

اگه بخوام نباشی ، خلاصی ، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

متن آهنگ Az Mast Ke Bar Mast (از ماست که بر ماست) از عرفان

هرجایی که باشی، تو باس بدونی داشی ک

اگه بخوام نباشی، خلاصی، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

از هیچ طرفی طرفی نیست طرف من شه

شاید خوب گوش بکنه و بدل من شه

برا همینه همیشه بغلم دسته هست

که وسط معرکه یهویی شق شهمیگه به من چه

هان؟ زبونتو خوردی؟

دیگه به من چه، ک بد کسی و فشردی

به گرچه جمعتون جمعه یه پشت مایک بکنم کل جمعتون پهن شه

سر زیره ، دیگه دیره ، حقته کردی و به زیر حلقته

تنها صدا صدا ضربان قلبته

تنها صدا صدا ضربان قلبته

انگشت اشاره بره رو ماشه

که باشه حواست خشابه رها شه تلاشت فدا شه خلاصه خلاصه ختمته

بعدم فاتحه ی سر خاکه، قبرت

آخرین خاطره هم صلوات بعدشه

دیگه میگیری چی میگم آره بستته

هنوز سوار قلمم هست پنج صب

مغرم هنوز داره واست دست خسته شد آه

هرجایی که باشی ، تو باس بدونی داشی که

اگه بخوام نباشی ، خلاصی ، خوب بلدم

هر کاری که دادیم تو پاش میمونی داشی

پ اگه بخوای نخواهی سواریم روت علنا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background