تصویر آهنگ آقازاده از عرفان جیدال

دانلود + متن آهنگ آقازاده از عرفان جیدال

Aghazadeh

👁 ١٤٩؛[قسمت 1: جی‌دال]؛

بازو بزرگ همه از دم غول

نمیاد از در تو بد ابرو ورداشته

خوشگل اندرزگو اصلا اون غم نداره

حاج آقا میسازه ازم پول

پولارو کدی نه خبر

بگو شام با کیایی

پیرهن ته ریش کالج رخ انتالیایی

میگه جیدال پسر چرا رای‌مای داری

همش میری برمیگیردی انگار کارمایی دایی

تو بانک کاری داری وام مامی حاجی

ما تو راسته مفت خورا یه آشنایی داریم

به مهندس هیچکی نه جواز نمیداد

دله باش دلالی سواد نمیخواد

دانلود آهنگ آقازاده از عرفان جیدال

میگه مایه میدم پر بشه باز دورم

قلیون میکشه میزی اِن هزار تومان

خالطور اسکل دو زاری

این چخسایی دورتم مثل لاشخورن

؛[همخوان: عرفان]؛

آقا زاده آقا زاده اضافه کاری آقا زاده

آقا زاده آقا زاده مامان زاییده مایشو بابا داده

آقا زاده آقازاده اضافه کاری آقا زاده

آقا زاده آقا زاده بابا مالیده بانک از اون واما داده

؛[قسمت 2: عرفان]؛

آه اره داش کوچیکه

فک میکنه خبریه چون پاش گوچیه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

و شام سوشیه پی پارتی پای گوشیه

خزه خالکوبیه و هنوز پاش بو میده

هنوز عملس ولی یهو خان داداش

زیر میزی گرفته حالا وام بالاس

خونه خرید واسه مامان باباش

بالا شهر شصت طبقم ساخت بالاش

میان دوبی جای ریهبشون

هردفه اومدن طرفم *** بشون

معما این بوده هردفعه دیدمشون

چطوری جمع شدن سر این میز اینهمه کون

مست میکنن چپه میشه باورشون

میخوان با همه بخوابن الا خواهرشون

پوله خانوم بده بخواب با همه زود

بعدم عکس مکه بزار ماه رمضون

توی اینستاگرم خود درگیرتراز اینا نیس آدم

چون از رسیدن به دورانشون بیست سالم

نگذشته بگذریم و نگی دیس دادم، دادا اینا ایستگامن

جیدال آهنگو داد شنیدن ترکیدن آره

گفتم که یه ریزم بنویسم

اگه ناراحت بشی هم که به کی..م

جلو زبونمونمیشه بگیرم

؛[همخوان: عرفان]؛

آقا زاده آقا زاده اضافه کاری آقا زاده

آقا زاده آقا زاده مامان زاییده مایشو بابا داده

آقا زاده آقازاده اضافه کاری آقا زاده

آقا زاده آقا زاده بابا مالیده بانک از اون واما داده

متن آهنگ آقازاده از عرفان جیدال

؛[قسمت 3: عرفان]؛

میگفتن گیرم پدرتو بود فاضل

از فضلش چی برا تو بود حاصل

امروز که پدر تو بود قاتل

دزد و لاته بپا نشه وضوت باطل

وقتی دزد میشه شاه لابد اینم ولیعهده

کارنامه ددی بلندتر از ولی عصرهمفت خوری خوبه دادا یوقت نگی بسه

رو کوله بقیه یوقت نشی خسته

؛[قسمت 4: جی‌دال]؛

آقاش یهو مملکتو غارت کرده

تولشم به مفت خوری عادت کرده

دخترا مثل گاو میدوشنش

فازشه برا قیافشه باور کرده

حس از آدم رفته میگی واقعآ بسه

اینارو ببینم کافیه حالم بد شه

ولی خس کارشون ببین با جمله ها چه جور

هنو گنده هارو میکنم من گنده بارشون

دوباره درگیرن دورهم آقا زاده ها

دوباره جمع میشن دور هم آقا زاده ها

دوباره درگیرن دورهم آقا زاده ها

دوباره جمع میشن دور هم آقا زاده ها

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background