متن آهنگ اپیکوری از اپیکور

آلبوم: Yek

Epicury

👁 ٧٦چی میگی ، فیریکی

میسوزی از ماتحت

میگیری میشینی هی میگی از ما بد

میگی الان که High ام بذار پَر باشه مایه ام

میگه شر باشه پایه ام ، ولی نداره خا*

گفتم همه چشما رومه

من سزارم همه جا انگار رومه

چهار تا میان میشن سه تا گم

ظرفیت بالاست عین پنتاگون

همه فیکن چشا گونه

میگن همیشه شیش هفتا چت بامونه

دلارو بیخی چرا

اپیکوریارو بکن چهل تا رو

طباخی کله داغ

بدخواه سلاخی فرقش باز

فکا هربار میچسبه تا

عمو جدیش نکن باش فازبگیر

ما هنوز مغزو میکنیم باز تیلیت

حالا پشت ما بچسبید گاز بدید

آمریکاییا نزدیکن

بچه پلن بی کار سفید

چک خور میشه اینجا هرکی خوابه

چشم باز وقتی که میکوبه سابه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اپیکوری همه کله داغ حس ناب

High Volume Everybody translate

Put Your Hand Up translate

نه دیگه نمیگیرم فاز ویدو

پی گل نیستم عین کاسمیرو

دایی رو بیته عین غاز پیرو

بش میگن اسکی میری تو کار کیو

اینکه دیگه سانسور نداشت

میریزن سرم میگن آروم یواش

میگن تکستات جر داده همرو رفته

میگم اینم اپیکور نود و هفته

هرجا رفتیم عین خودمون نبود

دشمنا افتادن دورمون کبود

همه میلیونی میسلفن

کار خوب دارم از دیوارا میریزن انگار پارکور کارن

معکوس دادی زدی فری دو و

چقدر میگی دری وری تو

میخوای چکی نشی سریع برو Go Go

این سبکام نمک کاره

ببین داشمونه فقط بقل باره

فاز تورو میگیرم عین شبکه چهاره

ببین چقدر طرفت بلده کلمه داره

متن آهنگ اپیکوری از اپیکور

برا یه کام پیچیدیم عین فلکه داشی

میشی خش تو جیبای من اگه جا شی

بیا بگیریمش سود داره خوب

حالا آقا میخواد بشه طرفت با چی

همتونو میکنه تا جون داره خُرد

این که تازه اومدم منو از تو جدا نمیکنه

همه جای شهرم پَ میخوای کجا بری خلهاسمت صدره جدوله هیپ هاپ دوباره میخوره ولی

قبلش باس خودت بگیر خدام اپیکوره

همش دنبال دود عین مارک آنتونی

اینجا والت دیزنیه ما هم کارتونیم

چه بدت بیاد و چه بام حال کنی

میزنم اندازه سر تا پات تونی

میبینی که Shut Down شدی

میترکه همه باندا چون این دفعه پخشه همه جا ژانرام

طوری که بازی میکنم با صدام پانتومیم

چک خور میشه اینجا هرکی خوابه

چشم باز وقتی که میکوبه سابه

اپیکوری همه کله داغ حس ناب

High Volume Everybody translate

Put Your Hand Up translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background