متن آهنگ Tired of Being Sorry از Enrique Iglesias

- 68 👁I don't know why translate You want to follow me tonight translate When in the rest of the world translate With you whom I've crossed and I've quarreled translate Let's me down so translate For a thousand reasons that I know translate To share forever the unrest translate With all the demons I possess translate Beneath the silver moon translate Maybe you were right translate But baby I was lonely translate I don't want to fight translate I'm Tired of Being Sorry translate 8th and Ocean Drive translate With all the vampires and their brides translate We're all bloodless and blind translate

And longing for a life translate Beyond the silver moon translate Maybe you were right translate But baby I was lonely translate I don't want to fight translate I'm Tired of Being Sorry translate I'm standing in the street translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Crying out for you translate No one sees me translate But the silver moon translate So far away – so outer space I've trashed myself – I've lost my way I've got to get to you got to get to you translate Maybe you were right translate But baby I was lonely translate I don't want to fight translate I'm Tired of Being Sorry translate I'm standing in the street translate Crying out for you translate

No one sees me translate But the silver moon translate Maybe you were right translate But baby I was lonely translate I don't want to fight translate I'm Tired of Being Sorry translate I'm standing in the street translate Crying out for you translate No one sees me translate But the silver moon translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه