متن آهنگ There Goes My Baby از Enrique Iglesias Flo Rida

- Sex and Love

- 418 👁She came from nowhere and she stole my soul translate Her love was criminal translate I finally found what I was looking for translate Now I can't let it go translate We break up to make up, yeah translate You got me spinning like a yo yo yo translate But I know that you know, yeah translate That girl you will always be mine translate Hey! translate There Goes My Baby translate Whoaa translate Hey hey baby come back to me translate Hey! translate I get so high when she go down down low translate She work it nice and slow translate We going round and round and back and forth translate Can't take it anymore translate

We break up to make up, yeah translate You got me spinning like a yo yo yo translate But I know that you know, yeah translate That girl you will always be mine translate Hey! translate There Goes My Baby translate Whoaa translate Hey hey baby come back to me translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Hey! translate There Goes My Baby, my wholesome lady translate Hold me down if my whole world went crazy translate That's what she spoke, just what she said translate Now that's a joke, that talk is dead translate Know I got to get over the love I had translate The door I keep it open just in case she come back translate Can't deal with the emotions to the point I'm sad translate And I know my heart's broken but I've got so attached translate Baby come back I won't get no sleep translate She more than I want and all that I need translate Locked up my heart and threw away the key so, so translate And when my baby come back I'm crossing my T's translate Dotting my I's and now I can't eat translate Out of my mind and that's how it's gonna be, so, so translate

There Goes My Baby translate Whoaa translate Hey hey baby come back to me translate Hey! translate There Goes My Baby translate Whoaa translate Hey hey baby come back to me translate Hey! translate There Goes My Baby translate Whoaa translate Hey hey baby come back to me translate Back, back to me translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه