متن آهنگ Tú y yo از Enrique Iglesias

آلبوم: Euphoria

👁 ٧٢Tu y yo translate

Adictos en ansiedad translate

Sin pensar absoluta debilided translate

En el amor translate

Apunto estamos de naufragar translate

Y entonces quien me explicara translate

Porque no dejo de pensar en ti translate

Y es apesar de translate

Que esta todo mal translate

No esta en mis planes translate

Dejarte de amar translate

Mi corazon no te quiere olvidar translate

Estoy atado atu piel translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Tu y yo translate

Coincidioms al andar translate

Sin dudar translate

Es una guerra era sin final translate

Pasion, dolor translate

Es una mala combinacion translate

Y entonces quien me explicara translate

Porque no dejo de pensar en ti translate

Y es apesar de translate

Que esta todo mal translate

No esta en mis planes translate

Dejarte de amar translate

متن آهنگ Tú y yo از Enrique Iglesias

Mi corazon no te quiere olvidar translate

Estoy atado atu piel translate

Tu y yo translate

Es una mala combinacion translateY entonces quien me explicara translate

Porque no dejo de pensar en ti translate

Y es apesar de translate

Que esta todo mal translate

No esta en mis planes translate

Dejarte de amar translate

Mi corazon no te quiere olvidar translate

Estoy atado atu piel translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background