متن آهنگ Still Your King از Enrique Iglesias

- Sex and Love

- 272 👁I wanna be that guy inside your wildest dreams translate So when you close your eyes your staring back at me translate And as the tears fall burning like gasoline translate I might be all out aces but baby translate I'm Still Your King translate I'm Still Your King translate Baby translate Yeah I might be a little faded translate And you might just think that I'm just hating translate But it seem to me that you downgraded translate I'm just saying translate Cause I still remember those crazy nights translate Making love under the laser lights translate Rolling that body all over mine translate Now I see you with him translate You must be joking right translate I wanna be that guy inside your wildest dreams translate So when you close your eyes your staring back at me translate And as the tears fall burning like gasoline translate I might be all out aces but baby translate

I'm Still Your King translate I'm Still Your King translate Lately translate I been thinkin about how we got crazy translate I hate to be the one to say this translate But I think your boyfriends overrated translate I'm just saying translate Cause I still remember those crazy nights translate Making love under the laser lights translate Rolling that body all over mine translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Now I see you with him translate You must be joking right translate I wanna be that guy inside your wildest dreams translate So when you close your eyes your staring back at me translate And as the tears fall burning like gasoline translate I might be all out aces but baby translate I'm Still Your King translate I'm Still Your King translate I'm on one translate Been drinking translate Wanna show you what I been thinking translate Maybe we should get to leaving translate Cause that bed is still my kingdom translate And that body's my castle translate Hate to be the one top be the asshole translate But your boyfriend need to go home translate

Cause the king's back translate Give me my throne translate Cause I still remember those crazy nights translate Making love under the laser lights translate Rolling that body all over mine translate Now I see you with him translate You must be joking right translate I wanna be that guy inside your wildest dreams translate So when you close your eyes your staring back at me translate And as the tears fall burning like gasoline translate I might be all out aces but baby translate I'm Still Your King translate I'm Still Your King translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه