متن آهنگ Physical از Enrique Iglesias Jennifer Lopez

- Sex and Love

- 1231 👁
متن آهنگ Physical از Enrique Iglesias Jennifer Lopez امتیاز 8.0 از 1 نظر متن آهنگ Physical از Enrique Iglesias Jennifer LopezYou wanna dance translate You wanna move translate I'm on a mission to just translate Take you to the moon translate We like to party translate We're in the mood translate So turn it up translate And let the music translate Get you loose translate We're feeling high translate Gimme that bass translate Just get them drinks translate And put yo' hand up translate In the air translate You know you want me translate So make a move translate

Come over here translate And show me what you're gonna do translate Tonight we're going all the way translate You want my lips to kiss the pain away translate Body to body we can cause a flame translate We can ignite, ignite, ignite translate We're gettin'Physical, Physical, Physical oh translate Physical, Physical translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
We're gettin'Physical, Physical, Physical oh translate Physical, Physical translate You make me fly translate I'm losing my head translate Don't let me come down translate Pump it up until the end translate The club is bumping translate Blow up the roof translate So never mind if we all get a little rude translate Move to the right translate Move to the left translate Now back it up you know just translate

What you gonna get translate You know you like it translate I know you do translate So turn it up and let the beat translate Just get you loose translate You wanna dance translate You wanna move translate I'm on a mission to just translate Take you to my room translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه