متن آهنگ One Day at a Time از Enrique Iglesias Akon

- Euphoria

- 898 👁
متن آهنگ One Day at a Time از Enrique Iglesias Akon امتیاز 8.0 از 1 نظر متن آهنگ One Day at a Time از Enrique Iglesias AkonAkon, Enrique translate Red One, Konvict translate One Day at a Time translate One Day at a Time translate I saw you in the club translate You were dancing with somebody translate So close so tight translate You were killing me so slowly translate My friends were telling me what you're doing translate Can drive a man so crazy translate I try to live my life translate It's been 6 months since you left me translate So I oh I oh I translate Still thinking about you baby translate I try I try translate But I guess I gotta take it translate One Day at a Time translate

I gotta let you go translate One Day at a Time translate It seems so impossible translate One Day at a Time translate I gotta let you go translate And I know translate Yes I know translate I gotta take it translate One Day at a Time translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
One day, one day, one day translate One Day at a Time translate One day, one day, one day translate One Day at a Time translate I am not of jealous type translate But you stole my heart baby translate Dancing with that guy translate Made it so hard for me to watch baby translate I just spinning around in circles translate I'm going through it in my mind baby translate Had to suck up the tears from my nostrils translate To stop from crying out loud baby translate Oh I oh I translate

Still thinking about you baby translate I try I try translate Can't stop thinking about you baby translate First thing I gotta do is try to face it translate But your voice keeps playing in my ear translate It just makes me crazy trying to fake it translate The true event's so bad, it's not what I wanna hear translate But I guess I gotta take it translate [Chorus][x3] translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه