متن و ترجمه آهنگ Move to Miami از Enrique Iglesias Pitbull

- 1147 👁
متن و ترجمه آهنگ Move to Miami از Enrique Iglesias Pitbull امتیاز 10.0 از 1 نظر متن و ترجمه آهنگ Move to Miami از Enrique Iglesias Pitbull

ژانر: راک
She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی She moving like a gypsy (gypsy, gypsy) translate Her body got me tipsy translate I should take a step back, fall back translate This girl got me feelin' risky translate She ready for the taking translate And I got the motivation (yeah!) translate 'Cause when you see her dance there's a chance translate You might not come home from vacation translate And if you look, you'll fall in love translate She got that ass, she make it clap translate She'll leave you shook translate And now you hooked translate The way she dance translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی She gon' make you translate She gon' make you move translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی She gon' make you translate She gon' make you move translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی Uh yeah, yeah! translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی

Monday, Tuesday, Wednesday translate Thursday, Friday, we gon' party translate Freakin' every weekend, baby, we just getting started (wuh!) translate Y síguete moviendo que todos te están viendo Damn, you got me, girl, that body's built like a Bugatti (skrt, skrt, skrt) translate And if you look, you'll fall in love (fall in love) translate She got that ass, she make it clap (make it clap) translate She'll leave you shook translate And now you hooked (now you hooked) translate The way she dance translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
She gon' make you translate She gon' make you move translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی She gon' make you translate She gon' make you move translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی Yeah! translate Uh yeah, yeah! translate (Yeah) اره (ایول) Wuuuh, uh! translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی What happens in Miami, never happened translate She said "No hands", booty still clapping translate She wanna be Eve, baby, here's an apple (haha) translate Welcome to the booty shakin' capital translate M.I.A translate Where the mamis off the chain (heh) translate Where the mamis get loose (heh) translate Where the mamis don't play (heh) translate Where their body's like "Boom!" (heh) translate

Where their booty's like "Bang!" (heh, heh) translate Ya tú sabe', man She gon' make you (wuuuh!) translate She gon' make you move translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی She gon' make you translate She gon' make you move translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی Yeah! translate Uh yeah, yeah! translate (Yeah) اره (ایول) She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی Uh yeah, yeah! translate (Uh, yeah) translate She gon' make you Move to Miami اون (دختره) مجبورت می‌کنه یری میامی She gon' make you Move to Miami (to Miami, Move to Miami) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه