تصویر آهنگ Mouth to Mouth از Enrique Iglesias Jennifer Lopez

متن و ترجمه آهنگ Mouth to Mouth از Enrique Iglesias Jennifer Lopez

👁 ١٦٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWe live ما زندگی میکنیم

We love ما عاشق میشیم

We die و بعدشم میمیریم

She called me up late at night اون تا دیر وقت داشت باهام تلفنی صحبت میکرد

We commit innocent crime ما مرتکب جرمی هستیم که انجامش ندادیم

She's such a good waste of time اون خیلی توی وقت تلف کردن ماهره

But in the back of my mind ولی توی ذهنم...

You know you're all I'm thinking of تو خوب میدونی که تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

You know you're all I'm thinking of تو خوب میدونی که تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

I can't catch a single breath baby من حتی نمیتونم یه نفس بکشم عزیزم

Help me now, help me now کمکم کن الان(اصغر)

Hurry up, it's killing me the way I need your Mouth to Mouth Mouth to Mouth بدو،این داره منو میکشه!من به تنفس دهان به دهان تو خیلی نیاز دارم

I can't catch a single breath, baby من نمیتونم حتی یه نفس بکشم اصغر ژون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Help me now, help me now کمکم کن الان(اصغر)

Hurry up, it's killing me the way I need you Mouth to Mouth بدو،این داره منو میکشه!من به تنفس دهان به دهان تو خیلی نیاز دارم اصغر

Mouth to Mouth دهان به دهان^^

Kills me to let him inside منو میکشه تا بزاره اصغر بره تو؟؟؟

Feels like the wrong kind of right مثل این میمونه که این راه درست غلطه...

He falls asleep by my side اصغر کنار من خوابش برد

But in the back of my mind ولی توی ذهنم...

You know you're all I'm thinking of تو خوب میدونی که تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

You know you're all I'm thinking of تو خوب میدونی که تمام چیزی که بهش فکر میکنم تویی

I can't catch a single breath baby من حتی نمیتونم یه نفس بکشم عزیزم

Help me now, help me now کمکم کن الان(اصغر)

Hurry up it's killing me the way I need your Mouth to Mouth, Mouth to Mouth بدو،این داره منو میکشه!من به تنفس دهان به دهان تو خیلی نیاز دارم اصغر

متن آهنگ Mouth to Mouth از Enrique Iglesias Jennifer Lopez

I say make me feel alive حنجرمو پاره کردم که بگم اصغر یه کاری کن رها باشم

I say bring me back to life اصغر یه کاری کن که به زندگی لرگردم

I can't catch a single breath, baby من نمیتونم حتی یه نفس بکشم اصغر ژون

Lay me down, mouth to bmouth منو بنداز رو زمین تنفس دهان به دهان کن تا نمردمI can't catch a single breath baby من حتی نمیتونم یه نفس بکشم عزیزم

Help me now, help me now کمکم کن الان(اصغر)

Hurry up it's killing me the way I need your Mouth to Mouth, Mouth to Mouth بدو،این داره منو میکشه!من به تنفس دهان به دهان تو خیلی نیاز دارم اصغر

I say make me feel alive حنجرمو پاره کردم که بگم اصغر یه کاری کن رها باشم

I say bring me back to life اصغر یه کاری کن که به زندگی لرگردم

I can't catch a single breath, baby من نمیتونم حتی یه نفس بکشم اصغر ژون

Lay me down, mouth to bmouth منو بنداز رو زمین تنفس دهان به دهان کن تا نمردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background