متن آهنگ Bailando (Spanish version) از Enrique Iglesias Descemer Bueno Gente de Zona

آلبوم: Sex and Love

👁 ١٤٠He, he, he, he translate

Enrique Iglesias (¡One love, One love!)

Gente De Zona translate

Descemer translate

Yo te miro y se me corta la respiración

Cuando tú me miras se me sube el corazón

(Me palpita lento el corazón)

Y en un silencio tu mirada dice mil palabras translate

La noche en la que te suplico que no salga el sol translate

Bailando (Bailando) translate

Bailando (Bailando) translate

Tú cuerpo y el mío

Llenando el vacìo

Subiendo y bajando (Subiendo y bajando) translate

Bailando (Bailando) translate

Bailando (Bailando) translate

Ese fuego por dentro translate

Me está enloqueciendo

Me va saturando translate

Con tu física y tu química

También tu anatomía

La cerveza y el tequila translate

Y tu boca *** la mía

Ya no puedo más (Ya no puedo más)

Ya no puedo más (Ya no puedo más)

Con esta melodía

Tu color, tu fantasía

Con tu filosofía

Mi cabeza está vacía

Y ya no puedo más (Ya no puedo mas)

Ya no puedo más (Ya no puedo mas)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Yo quiero estar contigo, vivir contigo translate

Bailar contigo tener contigo translate

Una noche loca (Una noche loca) translate

Ay besar tu boca (Y besar tu boca) translate

Yo quiero estar contigo, vivir contigo translate

Bailar contigo tener contigo translate

Una noche loca translate

Con tremenda nota translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh translate

Oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Tú me miras y me llevas a otra dimensión

(Estoy en otra dimension) translate

Tus latidos aceleran a mi corazón

(Tus latidos aceleran a mi corazón)

Que ironía del destino no poder tocarte

Abrazarte y sentir la magia de tu olor translate

Bailando (Bailando) translate

Bailando (Bailando) translate

Tú cuerpo y el mío

Llenando el vacìo

Subiendo y bajando (Subiendo y bajando) translate

Bailando (Bailando) translate

Bailando (Bailando) translate

Ese fuego por dentro translate

Me está enloqueciendo

Me va saturando translate

Con tu física y tu química

También tu anatomía

La cerveza y el tequila translate

متن آهنگ Bailando (Spanish version) از Enrique Iglesias Descemer Bueno Gente de Zona

Y tu boca *** la mía

Ya no puedo más (Ya no puedo más)

Ya no puedo más (Ya no puedo más)

Con esta melodía

Tu color, tu fantasía

Con tu filosofía

Mi cabeza está vacía

Y ya no puedo más (Ya no puedo mas)

Ya no puedo más (Ya no puedo mas)Yo quiero estar contigo, vivir contigo translate

Bailar contigo tener contigo translate

Una noche loca (Una noche loca) translate

Ay besar tu boca (Y besar tu boca) translate

Yo quiero estar contigo, vivir contigo translate

Bailar contigo tener contigo translate

Una noche loca translate

Con tremenda nota translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh translate

Oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh translate

Oh oh translate

Oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh (Bailando amor) translate

Oh oh oh oh (Bailando amor) translate

Oh oh oh translate

Oh oh (Es que se me va el dolor) translate

Oh oh oh oh translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background