متن آهنگ 3 Letters از Enrique Iglesias

- Sex and Love

- 52 👁One love, one love translate Enrique Iglesias translate Pitbull translate Move your body now translate I don't care if you're taken translate Long as you're single and I come around translate I don't care for love making translate I wanna beat it till your walls come down translate I put the key in your ignition and turn you on translate So you'd be revved up, ready to go translate Now I can tell you what I'm thinking, if you want translate But you already know, already know translate I've got 3 Letters on my brain translate I shouldn't have to spell it for you translate I've got 3 Letters on my brain translate I can't wait to put it on you translate And have you like wo-oh, make your body explode translate I've got 3 Letters on my brain translate I shouldn't have to spell it for you translate I don't care what you're wearing translate Because it all looks good on the floor translate I wanna see you standing translate With nothing on but the heels you wore translate I put the key in your ignition and turn you on translate

So you'd be revved up, ready to go translate Now I can tell you what I'm thinking, if you want translate But you already know, already know translate I've got 3 Letters on my brain translate I shouldn't have to spell it for you translate I've got 3 Letters on my brain translate I can't wait to put it on you translate And have you like wo-oh, make your body explode translate I've got 3 Letters on my brain translate I shouldn't have to spell it for you translate It's easy, I make it look easy translate But I will call for the money, believe me translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Foreplay for sure, tease me translate In Español, sí sí In French, oui oui translate In English, ye, yes translate I give you the best best translate Dale loquita rica, now gimme a kiss kiss translate Nothing better than a... and some thinking translate What you expect, S-E-X translate Now we can take it to the room translate And explode like a boom translate Take it to the ladies bathroom , like oooh translate Take it to the parking lot translate Back seat, beat beat, vroom vroom, make you hot translate You don't do this on the first night translate Let me prove you wrong translate Key in your ignition translate Let me turn you on translate You don't do this on the first night translate

Ay mamita, of course you do translate I'm going down, going down, going down translate 'Cause baby, you're sexy translate So turn around, turn around, turn around translate 'Cause baby, you're sexy translate I've got 3 Letters on my brain translate I shouldn't have to spell it for you translate I've got 3 Letters on my brain translate I can't wait to put it on you translate And have you like wo-oh, make your body explode translate I've got 3 Letters on my brain translate I shouldn't have to spell it for you translate (Move your body now) translate I've got 3 Letters translate (Move your body now) translate I've got 3 Letters translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه